Jump to content Jump to search
Faktureringsadress

Faktureringsadress

Nedanstående faktureringsadress ska användas vid fakturering av inköp som gjorts av Malax kommun, FO-nummer 0180948-5.

Faktureringsadress:
Malax kommun
Reskontra
Malmgatan 5
66100 Malax

Används för Malax vatten:
Malax Kommun
Malax Vatten/Reskontra
Malmgatan 5
66100 Malax

Observera att fakturor till Malax-Korsnäs hälsovårdscentral också ska sändas till Malax kommun, Reskontra, Malmgatan 5.

E-faktura adress
Malax kommuns e-faktura adress är 003701809485 och förmedlarkod är DABAFIHH.

Beställarkod och verksamhetsställe
Beställarkod och verksamhetsställe bör uppges på alla fakturor. Beställarkoden är en numerisk kod som uppges av den person från Malax kommun som beställer varan eller tjänsten, koden berättar till vilken enhet fakturan hör. Om beställaren själv inte anger sin beställarkod måste leverantören begära en sådan av denne person.

En faktura per beställning/leverans
För att behandlingen av fakturan skall löpa smidigt och snabbt hos oss ska varje beställning/leverans faktureras separat. Uppsamlingsfakturor innehållande olika leveranser och beställare fördröjer granskningen och godkännandet av fakturan med den påföljden att leverantören löper risk att eventuellt erhålla en försenad betalning. Observera att fakturan bör uppfylla de krav som anges i Skattestyrelsens anvisningar.

Scanning av inköpsfakturor
För att underlätta scanningen av de fakturor som kommer i pappersform önskar vi att fakturorna sänds ostiftade i ett exemplar.

Kontaktperson
Vår kontaktperson i dessa ärenden är reskontrabokförare Annika Granholm tfn 040 650 7976, fornamn.efternamn@malax.fi.

Senast uppdaterad 24.09.2020 09:26