Delta och påverka

Delta och påverka

Resultatet av Invånarenkäten om likabehandling

visade att de flesta tycker att den kommunala servicen är helt acceptabel.  Läs mera i pressmeddelande  här

Sammanfattning av alla resultat

Invånarinitiativ
I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.


Ungasideer.fi

Tjänsten Ungasidéer.fi är en kanal som ger ungdomar möjlighet att göra sin röst hörd, komma med idéer och påverka hur olika frågor sköts i Malax. Du kan skriva in dina idéer i tjänsten eller understöda och kommentera det som andra har föreslagit.


Dinåsikt.fi
På Dinåsikt.fi kan du påverka gemensamma beslut redan då de bereds.
Du kan delta i pågående diskussioner eller projekt eller skapa ett eget projekt. Dinåsikt.fi är en öppen mötesplats för medborgarna, förvaltningen och beslutsfattarna.


Medborgarrådgivning

 

Senast uppdaterad 20.04.2018 11:55