Jump to content Jump to search
Coronainformation
26.02.2021

Vaccinationsläget i Malax och Korsnäs

Information 26.2.2021 till kommuninvånarna

Coronavirusvaccinationer
Vi fortsätter ringa och erbjuda vaccin mot covid-19 åt kommuninvånare födda 1951 eller tidigare. Tillgången till vaccin styr vaccinationstakten.

Kommuninvånare i åldrarna 16–69 år som tillhör riskgrupp 1 kan anmäla sitt intresse för vaccination, genom att meddela oss namn och telefonnummer. Intresseanmälan görs må–to kl. 8.15–12.00 samt fre 9.15–12.00 genom att ringa eller SMS:a till telefonnummer 040 650 7978. Vartefter vaccin levereras ringer vi upp och bokar vaccinationstid.

Riskgrupp 1: personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i immunförsvaret
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)


Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Information 19.2.2021 till kommuninvånarna

Vecka 8 (22–28.2) tar vi inte emot bokningar för coronavaccin. De som har ställt sig i kö under vecka 7 blir kontaktade av hälsovårdscentralen under vecka 8. Vi återkommer med ny information när det är möjligt att boka vaccinationstid igen.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Information 12.2.2021 till kommuninvånarna

COVID-19 VACCINERING I MALAX OCH KORSNÄS FR.O.M. 15.2.2021
Malax vaccinerar i nuläget personer i åldern 80+ och Korsnäs börjar från och med nästa vecka boka in vaccinationstider för åldersgruppen 75–79 år. Alla i ålderskategorin 70+ blir kontaktade av Malax-Korsnäs hvc för att boka in en tid. Om du är i åldern 80+ och ännu inte har blivit kontaktad, ber vi dig kontakta oss på telefonnummer och telefontid längre ner.

Från och med 15.2 får hälsovårdscentralen små mängder av Astra Zenecas vaccin som kommer att ges till personer under 70 år som tillhör riskgrupper. I nuläget prioriteras enligt THL:s direktiv personer som tillhör någon av följande grupper:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i försvarssystemet
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

Om du är under 70 år och tillhör någon av ovanstående grupp ombeds du kontakta tidsbokningen genom att ringa 040 650 7978 måndag 15.2 kl. 8.15–12.00 eller fredag 19.2 kl. 9.00–12.00.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Information 5.2.2021 till kommuninvånarna

Vaccineringen är i gång i Malax och Korsnäs sedan vecka tre. Under de två första veckorna har personal vid infektionsmottagningarna vid hälsovårdscentralen, personal på akut- och rehabiliteringsavdelningen och åldringar på kommunernas serviceboenden vaccinerats. De allra äldsta klienterna inom hemsjukvården har även fått vaccin. Sista veckan i januari inleddes vaccineringen av åldersgruppen 80+. Vaccineringen utförs på hälsovårdscentralen och vid Korsnäs hälsogård.

Hälsovårdens personal ringer upp alla som tillhör gruppen och bokar in tid för vaccinering.
I Malax och Korsnäs kontaktar vi den äldre befolkningen enligt följande:

• 80 år och äldre
• 75–79 år
• 70–74 år
• 16–69 år som tillhör riskgrupp

Obs! Prioritetsordningen kan ändras, vi följer THL:s rekommendationer.

Ovan nämnda grupper kontaktas per telefon av hälsovårdscentralen. När vaccinering av större befolkningsgrupper blir aktuell återkommer vi med mer information om hur bokning till vaccinering ordnas.

Enligt de nyaste anvisningarna från THL (4.2.2021) ändras intervallet mellan första och andra dosen från tre veckor till 12 veckor. Alla som har fått första dosen vecka fem och sex kommer att bli uppringda av hälsovårdscentralen för att komma överens om ny tid vecka 17 eller 18.

Från och med vecka 6 tillämpar vi regeln om att en person som bor i samma hushåll (make, maka, sambo) som en 70-åring eller äldre vaccineras samtidigt.

I dagsläget är tillgången på vaccin begränsad och vaccinet fördelas procentuellt enligt befolkningsmängden i kommunerna.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Gå till "Coronainformation"