Jump to content Jump to search
Coronainformation
07.05.2021

Information till kommuninvånarna 7.5.2021

Allmänt om tidsbokning

Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår. Om du inte har fått ett samtal kan det bero på att vi har föråldrade kontaktuppgifter i vårt system eller att vårdpersonalen inte har fått kontakt med dig och då ber vi dig ringa upp oss istället för att få en tid bokad.

Lägesbild 7.5.2021

Personer i riskgrupp 2 vaccineras fortsättningsvis både i Malax och Korsnäs.

Just nu har personer födda 1965 blivit uppringda och från och med nästa vecka rings personer födda 1966 upp.

Om du inte har fått ett samtal och tillhör riskgrupp 2 eller är född tidigare än 1966 ber vi dig ringa upp oss på nedan nämnda tid och nummer. Personer födda senare än 1966 kontaktas av vårdpersonalen enligt födelseår.

Man kan boka tid till vaccinering genom att ringa eller SMS:a till telefonnummer 040 650 7978 må–to kl. 8.15–12 samt fredagar kl. 9.15–12. Genom att ringa eller SMS:a ställer du dig i kö och vi ringer upp vartefter vaccin finns tillgängligt.

Riskgrupp 2

Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19:

· Astma som kräver kontinuerlig medicinering
· Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
· Stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
· Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
· Svår kronisk leversjukdom
· Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
· Svår sömnapné
· Psykossjukdom
· Sjuklig fetma (BMI minst 40)


Gå till "Coronainformation"