Jump to content Jump to search
Coronainformation
29.06.2021

Information till kommuninvånarna 28.6.2021

Malax kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset

Informationen uppdaterad 28.6.2021

Ledningen i Malax kommun följer med situationen kring coronaviruset, dess spridning och vidtar åtgärder vartefter för att motverka spridning.

I enlighet med sjukvårdsdistriktets rekommendationer uppmanas besökare att använda ansiktsmask i alla offentliga utrymmen vilket även omfattar kommunens olika verksamhetspunkter.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommenderade riktlinjer fattar regionförvaltningsverket inte nya begränsningsbeslut för områdena där epidemin stabilt är på basnivån, det här gäller även alltså Vasa sjukvårdsdistrikt. De som arrangerar offentliga tillställningar i områden som befinner sig på basnivån ska ha en redogörelse för hur arrangören tryggar hälsosäkerheten och sörjer för att de säkerhetsskyldigheter som avses i § 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar omsätts i praktiken, dvs. bland annat möjligheten att rengöra händerna, upprätthållandet av trygga avstånd och rengöringen av utrymmen.

Rekommendationen om distansarbete och munskydd fortsätter ännu till slutet av juni.

Bildningssektorn
Sommarlov

Biblioteken
Biblioteken är öppna som vanligt. Personal och kunder uppmanas använda ansiktsmask.

Medborgarinstitutet och fritidsverksamhet
Sommarlov

Malax kommuns fastigheter
De flesta av Malax kommuns fastigheter har återgått till normal öppethållning.

Ändringar i fastigheternas användning kan göras med kort varsel om behov uppstår.

Vård och omsorg
Kommunens äldreboenden är stängda tillsvidare. Besök på äldreboenden är möjliga med vissa begränsningar. Besök ska bokas via enhetens personal. Person som uppvisar symptom på luftvägsinfektion eller som annars är förkyld ska inte besöka boendeenheterna. God handhygien ska iakttas och besökare ska använda ansiktsmask under besöket. Beredskapsledningsgruppen rekommenderar dock starkt att besök på äldreboenden undviks.

Besök på akut- och rehabiliteringsavdelningen bör undvikas tillsvidare men patientens närmaste anhöriga kan vid behov besöka avdelningen. Boka en besökstid på förhand genom att ringa avdelningen på tel.nr. 040 650 8004.

Hälsovårdscentralen
De senaste uppdateringarna som gäller HVC hittar du på https://www.malax.fi/forvaltning-och-politik/coronainformation/

Där hittar du också information om vaccinering m.m.

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611.

Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset
Coronasamordningsgruppens rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten


Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.

Förvaltning
Dörrarna till kommungården är öppna.

Kommungården håller dock sommarstängt 5.7–6.8.2021.

Inom kanslifunktionerna vid Malax kommun jobbar många på distans under den närmaste tiden vilket gör att den som har ärende till Kommungården i första hand bör ta kontakt per telefon eller e-post, fornamn.efternamn@malax.fi. Vid besök på Kommungården bör ansiktsmask användas.

Telefonväxeln Kommungården, tfn 06 347 7111, hälsovårdscentralen 06 347 7611 är öppen som normalt kl. 8.00–16.00.

Post till kommunen, Servicepunkten/FPA och Malax Vatten kan lämnas i postlådan vid huvudingången.

___________

Kommunens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Ledningen följer med situationen och direktiven uppdateras kontinuerligt.

Sektorerna förbereder hur verksamheten kan koncentreras och arrangeras om vid behov och informerar separat eventuella berörda parter.

Ledningsgruppen i Malax
28.6.2021

 


Gå till "Coronainformation"