Jump to content Jump to search
Coronainformation
18.06.2021

Information till kommuninvånarna 18.6.2021

Allmänt om tidsbokning

Vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har man gått in för att tidsbokning till vaccinering sker per telefon eller SMS. Detta innebär att vårdpersonal systematiskt ringer upp kommuninvånare enligt födelseår. Om du inte har fått ett samtal kan det bero på att vi har föråldrade kontaktuppgifter i vårt system eller att vårdpersonalen inte har fått kontakt med dig och då ber vi dig ringa upp oss istället för att få en tid bokad. Om du har ett missat samtal från 040 650 7978 kan du SMS:a eller ringa upp tillbaka.

Lägesbild 18.6.2021

Från vecka 25 (21.6) kan personer födda 2006–2009 (12–15 år) som tillhör riskgrupp 1 eller 2 kontakta oss för att boka en vaccinationstid. Den som tillhör denna kategori blir inte uppringd av vårdpersonalen utan bör själva ta kontakt till oss.

Blankett för samtycke gällande COVID-19 vaccination av barn 12–15 år

Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19:

Riskgrupp 1

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i försvarssystemet
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom


Riskgrupp 2

 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • svår kronisk leversjukdom
 • typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • svår sömnapné
 • psykossjukdom
 • sjuklig fetma (BMI minst 40 för över 16-år, ISO-BMI minst 35 för 12–15 år)


Utöver detta fortsätter vi att vaccinera alla personer som tillhör riskgrupp 2.

Vecka 24 har personer födda 1991 i Korsnäs och 1992 i Malax blivit uppringda och vi fortsätter att ringa upp åldersgruppsvis.

Om du inte har fått ett samtal och tillhör riskgrupp 2 eller är född tidigare än 1992 (Malax) och 1991 (Korsnäs) ber vi dig ringa upp oss på nedan nämnda tid och nummer. Personer födda senare än 1992 (Malax) och 1991 (Korsnäs) kontaktas av vårdpersonalen enligt födelseår.

Man kan boka tid till vaccinering genom att ringa eller SMS:a till telefonnummer 040 650 7978 må–to kl. 8.15–12 samt fredagar kl. 9.15–12. Genom att ringa eller SMS:a ställer du dig i kö och vi ringer upp vartefter vaccin finns tillgängligt.


Gå till "Coronainformation"