Jump to content Jump to search
Coronainformation
12.04.2021

Information om vaccinering i Malax och Korsnäs

Information till kommuninvånarna 12.4.2021
Allmänt

Från och med 12.4 börjar personer tillhörande riskgrupp 2 i åldrarna 16–69 år (1952–2005) vaccineras. Om du tillhör denna grupp kan du anmäla ditt intresse för vaccination genom att meddela oss namn och telefonnummer. Intresseanmälan görs må–to kl. 8.15–12 samt fredagar kl. 9.15–12 genom att ringa eller SMS:a till telefonnummer 040 650 7978. Vartefter vaccin levereras ringer vi upp och bokar vaccinationstid.

Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19:

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Svår sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI minst 40)

Vartefter vaccineringarna framskrider meddelar vi om turordning och tillvägagångssätt för tidsbokning.

Vaccinationspunkt i Malax: Dankas, Köpingsvägen 10
Från och med 12.4 ges coronavaccin vid Dankas, i samma fastighet som lunchrestaurang Minettes.

Vaccintiderna är bokade med 5 minuters mellanrum och för att undvika trängsel i väntrummet önskar vi att ni anländer strax före bokad tid. I väntrummet får max 10 personer åt gången vistas så vänta gärna utanför om du märker att det råkar vara fullt i väntsalen när du anländer.  Sätt dig och vänta i aulans högra del på att bli inkallad.

Rullstolsburna kan använda sidodörren till höger som är försedd med ramp och vänta där.

Om du kommer med bil önskar vi att du använder parkeringen på sandplan mittemot Köttdisken, särskilt under lunchtid kl. 11–14. Parkeringsplatserna framför Dankas är ämnade för inva-parkering.

Vaccinationspunkt i Korsnäs: Korsnäs hälsogård, Norrbyvägen 9
Vaccintiderna är bokade med 5 minuters mellanrum och vi önskar att ni anländer strax före bokad tid. Vänta utanför hälsogården så kommer personal emot dig när det är din tur.

Kom ihåg att använda näs- och munskydd även efter att du har fått vaccin!

Dankas


Information 31.3.2021 till kommuninvånarna

Coronavirusvaccinationer
Kommuninvånare i åldrarna 16–69 år (1952–2005) som tillhör riskgrupp 2 kan anmäla sitt intresse för vaccination, genom att meddela oss namn och telefonnummer. Intresseanmälan görs må–to kl. 8.15–12 samt fredagar kl. 9.15–12 genom att ringa eller SMS:a till telefonnummer 040 650 7978. Vartefter vaccin levereras ringer vi upp och bokar vaccinationstid. Riskgrupp 2 börjar vaccineras fr.o.m. 12.4.

Riskgrupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19:

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Svår sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI minst 40)

OBS! Från och med 12.4 flyttas vaccinationsmottagningen från hälsovårdscentralen till Dankas-fastigheten på Köpingsvägen 10. Mera information finns i våra informationskanaler efter påsk!

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Information 12.3.2021 till kommuninvånarna

Coronavirusvaccinationer
I enlighet med Institutet för hälsa och välfärds nya direktiv avbryts vaccinering av riskgrupp 2 under 70 år och all vaccinering riktas till personer över 70 år och till personer i åldern 16–69 år som tillhör riskgrupp 1. Astra Zenecas vaccin kan och får ges till personer över 70 år. Tillgången till vaccin styr vaccinationstakten. 

Vi fortsätter att ringa och erbjuda vaccin mot covid-19 åt kommuninvånare födda 1942–1951 eller tidigare. 

Kommuninvånare födda 1952–2005 som tillhör riskgrupp 1 kan anmäla sitt intresse för vaccination genom att meddela oss namn och telefonnummer. Intresseanmälan görs må–to kl. 8.15–12.00 samt fredagar kl. 9.15–12.00 genom att ringa eller sms:a till telefonnummer 040 650 7978. Vartefter vaccin levereras ringer vi upp och bokar vaccinationstid. 

Riskgrupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation 
 • cancersjukdom under aktiv behandling 
 • svår störning i immunförsvaret 
 • svår kronisk njursjukdom 
 • svår kronisk lungsjukdom  
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna) 


Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Information 26.2.2021 till kommuninvånarna

Coronavirusvaccinationer
Vi fortsätter ringa och erbjuda vaccin mot covid-19 åt kommuninvånare födda 1951 eller tidigare. Tillgången till vaccin styr vaccinationstakten.

Kommuninvånare i åldrarna 16–69 år som tillhör riskgrupp 1 kan anmäla sitt intresse för vaccination, genom att meddela oss namn och telefonnummer. Intresseanmälan görs må–to kl. 8.15–12.00 samt fre 9.15–12.00 genom att ringa eller SMS:a till telefonnummer 040 650 7978. Vartefter vaccin levereras ringer vi upp och bokar vaccinationstid.

Riskgrupp 1: personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i immunförsvaret
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)


Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Information 19.2.2021 till kommuninvånarna

Vecka 8 (22–28.2) tar vi inte emot bokningar för coronavaccin. De som har ställt sig i kö under vecka 7 blir kontaktade av hälsovårdscentralen under vecka 8. Vi återkommer med ny information när det är möjligt att boka vaccinationstid igen.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Information 12.2.2021 till kommuninvånarna

COVID-19 VACCINERING I MALAX OCH KORSNÄS FR.O.M. 15.2.2021
Malax vaccinerar i nuläget personer i åldern 80+ och Korsnäs börjar från och med nästa vecka boka in vaccinationstider för åldersgruppen 75–79 år. Alla i ålderskategorin 70+ blir kontaktade av Malax-Korsnäs hvc för att boka in en tid. Om du är i åldern 80+ och ännu inte har blivit kontaktad, ber vi dig kontakta oss på telefonnummer och telefontid längre ner.

Från och med 15.2 får hälsovårdscentralen små mängder av Astra Zenecas vaccin som kommer att ges till personer under 70 år som tillhör riskgrupper. I nuläget prioriteras enligt THL:s direktiv personer som tillhör någon av följande grupper:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i försvarssystemet
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

Om du är under 70 år och tillhör någon av ovanstående grupp ombeds du kontakta tidsbokningen genom att ringa 040 650 7978 måndag 15.2 kl. 8.15–12.00 eller fredag 19.2 kl. 9.00–12.00.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Information 5.2.2021 till kommuninvånarna

Vaccineringen är i gång i Malax och Korsnäs sedan vecka tre. Under de två första veckorna har personal vid infektionsmottagningarna vid hälsovårdscentralen, personal på akut- och rehabiliteringsavdelningen och åldringar på kommunernas serviceboenden vaccinerats. De allra äldsta klienterna inom hemsjukvården har även fått vaccin. Sista veckan i januari inleddes vaccineringen av åldersgruppen 80+. Vaccineringen utförs på hälsovårdscentralen och vid Korsnäs hälsogård.

Hälsovårdens personal ringer upp alla som tillhör gruppen och bokar in tid för vaccinering.
I Malax och Korsnäs kontaktar vi den äldre befolkningen enligt följande:

• 80 år och äldre
• 75–79 år
• 70–74 år
• 16–69 år som tillhör riskgrupp

Obs! Prioritetsordningen kan ändras, vi följer THL:s rekommendationer.

Ovan nämnda grupper kontaktas per telefon av hälsovårdscentralen. När vaccinering av större befolkningsgrupper blir aktuell återkommer vi med mer information om hur bokning till vaccinering ordnas.

Enligt de nyaste anvisningarna från THL (4.2.2021) ändras intervallet mellan första och andra dosen från tre veckor till 12 veckor. Alla som har fått första dosen vecka fem och sex kommer att bli uppringda av hälsovårdscentralen för att komma överens om ny tid vecka 17 eller 18.

Från och med vecka 6 tillämpar vi regeln om att en person som bor i samma hushåll (make, maka, sambo) som en 70-åring eller äldre vaccineras samtidigt.

I dagsläget är tillgången på vaccin begränsad och vaccinet fördelas procentuellt enligt befolkningsmängden i kommunerna.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral


Gå till "Coronainformation"