Allmän information om Malax

Allmän information om Malax

testbildmalax

 

 

 

 

 

 

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder. Via Strandvägen når man snabbt staden eller kommunens olika byar.

Malax är en tvåspråkig kommun i Svenska Österbotten vars centrum finns 25 km från Vasa. Nuvarande Malax kommun bildades den 1 januari 1973, då kommunerna Malax, Bergö och Petalax sammanslogs. Norra delarna av Pörtom kommun överfördes till Malax år 1975. Malax blev en självständig socken år 1607 och år 2007 firade Malax 400 års-jubileum.

Kommunen vill vara en livskraftig kommun där alla invånare ska ha tillgång till god service och möjligheter till arbete och utkomst, oberoende av i vilken del av kommunen man bor. Malax har idag ca 5600 invånare.

Läs mera om och besök Malax.

Vägadresskarta


Kommunen i siffror:

Totalareal 1954 km² (land 521 km², sötvatten 4 km² och havsvatten 1429 km²)
Strandlinje 338,7 km

Se karta.

bef 2016

Följande myndigheter är behöriga på kommunens område:

Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland
Landskap: Österbotten
Stift: Borgå stift (svenska)
Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten
Magistrat: Vasa enhet
Förvaltningsdomstol: Vasa
Tingsrätt: Österbotten
Hovrätt: Vasa
Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbotten
Åklagarämbete: Österbotten
Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten
Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt
Regional förvaltningsmyndighet för försvarsmakten: Österbottens regionalbyrå
Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft,
kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur,
trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser)
Arbets- och näringsbyrå: Österbotten

Vänorter
Mörbylånga och Västervik , Sverige
Leksvik , Norge

 

 

Senast uppdaterad 22.02.2019 10:34