Jump to content Jump to search
Allmän information om Malax

Allmän information om Malax

Flygfoto över Brinkens museiområde

 

 

 

 

 

Malax är en tvåspråkig kommun i Svenska Österbotten vars centrum finns 25 km från Vasa. Nuvarande Malax kommun bildades den 1 januari 1973, då kommunerna Malax, Bergö och Petalax sammanslogs. Norra delarna av Pörtom kommun överfördes till Malax år 1975. Malax blev en självständig socken år 1607 och år 2007 firade Malax 400 års-jubileum.

Kommunen vill vara en livskraftig kommun där alla invånare ska ha tillgång till god service och möjligheter till arbete och utkomst, oberoende av i vilken del av kommunen man bor. Malax har idag ca 5500 invånare.

Läs mera om och besök Malax.

Vägadresskarta i pdf-format

Kommunen i siffror:

Totalareal 1954 km² (land 521 km², sötvatten 4 km² och havsvatten 1429 km²)
Strandlinje 338,7 km

Karta

Följande myndigheter är behöriga på kommunens område:
Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland
Landskap: Österbotten
Stift: Borgå stift (svenska)
Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten
Magistrat: Vasa enhet
Förvaltningsdomstol: Vasa
Tingsrätt: Österbotten
Hovrätt: Vasa
Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbotten
Åklagarämbete: Österbotten
Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten
Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt
Regional förvaltningsmyndighet för försvarsmakten: Österbottens regionalbyrå
Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft,
kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur,
trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser)
Arbets- och näringsbyrå: Österbotten

Vänorter
Mörbylånga och Västervik , Sverige
Fd. Leksvik del av nuvarande Indre Fosens kommun, Norge

Senast uppdaterad 27.04.2023 10:54