Förvaltning & politik

Kontaktuppgifter

Avdelningen Förvaltning och ekonomi
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111, fax 06 347 7100
malax@malax.fi

Jenny Malmsten, tf. kommundirektör
Tfn 050 437 2447
jenny.malmsten@malax.fi

Markus Norrback, vik. förvaltningsdirektör
Tfn 050 527 9210
markus.norrback@malax.fi

Pamela Buss, ekonomichef
Tfn 050 502 7788
pamela.buss@malax.fi

Charles Granlund, personalchef
Tfn 040 650 7982
charles.granlund@malax.fi

 

 

Senast uppdaterad 16.10.2018 13:05