Jump to content Jump to search
Avgifter och fakturering

Avgifter och fakturering

Avgifter

När en fastighet ansluts till vatten- eller avloppsnätet gör vi ett kundbesök och diskuterar dragningen i terrängen samt den bästa lösningen för er anslutning. Fastighetsägaren betalar själva för ledningen och arbetet.

På områden som är innanför verksamhetsområdet är avgifterna för ett vanligt egnahemshus enligt nedan:

Vattenavgifter 2023:
Anslutningsavgift:        2 400 €
Grundavgift:                 136,40 € inkl. moms
Bruksavgift:                  1,43 €/m³ inkl. moms

Avloppsavgifter 2023:
Anslutningsavgift:         4 600 euro
Grundavgift:                  161,20 € inkl. moms
Bruksavgift:                    2,23 €/m³ inkl. moms 

Taxan fastställs årligen av direktionen. Hela taxan för 2023 ser du här.


Verksamhetsområden

Kommunfullmäktige har 21.3.2019 godkänt nya verksamhetsområden för avlopp. Kartor kommer senare.


Fakturering

Förbrukningen av vatten enligt uppskattning av årsförbrukningen. Då fås två fakturor baserade på er uppskattade förbrukning och en tredje baserad på vattenmätaravläsningen som ni gör i slutet av året. Vattenmätaravläsningskorten bör därför returneras till kommungården efter avläsning.

Det finns också möjlighet att få en faktura per år, då enligt vattenmätaravläsningen.

Senast uppdaterad 07.02.2023 14:35