Vatten-och avloppsavgifter

Vatten-och avloppsavgifter

Anslutningsavgiften för vatten för ett vanligt egnahemshus är 2250 euro  och för avlopp 4500 euro (2018)

Grundavgiften är 124 euro (vatten) och 148,80 euro (avlopp) inkl. moms

Bruksavgiften är 1,43 euro/ m³ (vatten) och 2,23 euro/ m³ (avlopp)  inkl.moms

Taxan fastställs av direktionen årligen. Hela taxan för 2018 ser du här.

Senast uppdaterad 03.01.2018 10:23