Avgifter & fakturering

Avgifter & fakturering

Avgifter

När en fastighet ansluts till vatten- eller avloppsnätet gör vi ett kundbesök och diskuterar dragningen i terrängen samt den bästa lösningen för er anslutning. Fastighetsägaren betalar själva för ledningen och arbetet.

På områden som är innanför verksamhetsområdet är avgifterna enligt nedan:

Vattenavgiften för ett vanligt egnahemshus år 2020:

Anslutningsavgift:        2250 €

Grundavgift:                136,40 € inkl. moms

Bruksavgift:                 1,43 €/ m³ inkl.moms

Avloppsavgiften för ett vanligt egnahemshus år 2020:

Anslutningsavgift:        4500 euro

Grundavgift:                161,20 € inkl. moms

Bruksavgift:                 2,23 € euro/ m³ inkl. moms 

Taxan fastställs årligen av direktionen. Hela taxan för 2020 ser du här.

 

Verksamhetsområden

Kommunfullmäktige har 21.3.2019 godkänt nya verksamhetsområden för avlopp. Kartor kommer senare.

Fakturering

Information kommer snart.

Senast uppdaterad 30.04.2020 18:01