Jump to content Jump to search
Vatten & avlopp, Malax Vatten

Vatten & avlopp, Malax Vatten

 

Vattenaffärsverkets verksamhet

Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsdistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Bo-Ingmar Ahlström är direktör och Rolf Syrén fungerar som ordförande för direktionen (2017–2021).

Vatten

Vattenverket levererar hushållsvatten av god kvalitet inom hela verksamhetsområdet, d.v.s. hela kommunen. Beträffande de undersökta parametrarna uppfyller vattnet de kvalitetskrav på och kvalitetsrekommendationer för hushållsvatten som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning 442/2014. Våra vattenverk finns i Långåminne, Rainebäck och Bergö. Genom att klicka på tidigare nämnda vattenverk ses senaste rapport av vattenkvaliteten.

Avlopp

Avloppsverket mottar och renar avloppsvattnet från alla till nätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön minimeras. Avloppsnätet byggs kontinuerligt ut enligt en godkänd plan. Planen hittas under fliken "Avgifter och fakturering".

För tillfället (2019) finns det ett vattenledningsnät på 552 km i Malax kommun. Avloppsledningarna är 129 km. Det finns tre vattenverk - i Långåminne, Rainebäck och Bergö. Avloppsverk finns i Bergö och Petalax. Från Ytter- och Övermalax pumpas avloppsvattnet till Påttska reningsverk i Vasa.

Senast uppdaterad 28.08.2020 13:25