Vatten & avlopp, Malax Vatten

Vatten & avlopp, Malax Vatten


 Vattenverkets dejour
 tfn 050 0861760

  

Bästa vattenkonsument, det är dags att läsa av vattenmätaren!

         Vänligen anteckna vattenmätarställningen, datum och underskrift på
         avläsningskortet.
         Returnera avläsningskortet eller meddela per telefon 06 347 7111
         eller per e-post till susanne.nyman@malax.fi eller via formuläret här.
         Behöver ni hjälp med avläsningen kan ni ringa 0500 861015.

         Om vi inte fått mätaravläsningen eller ni inte anmält att ni behöver
         hjälp med avläsning senast 11.11.2019 uppbärs en avgift om 30 euro
         (moms 0%), som automatiskt sätts på följande vattenräkning.
         Kontrollera regelbundet vattenförbrukningen för att undvika ev. läckage                                                  Raineback 16.5.2017 1

Raineback 3

 Rainebäck vattenverk 16.5.2017 

Vattenaffärsverkets verksamhet

Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsdistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Bo-Ingmar Ahlström, tfn  050 086 1015, e-post: bobi.ahlstrom@malax.fi, är direktör. Rolf Syrén fungerar som ordförande för direktionen (2017–2021).

Vattenverket levererar hushållsvatten av god kvalitet inom hela verksamhetsområdet, d.v.s. hela kommunen. Avloppsverket mottar och renar avloppsvattnet från alla till nätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön minimeras. Avloppsnätet byggs kontinuerligt ut enligt en godkänd plan.

För tillfället (2019) finns det ett vattenledningsnät på 552 km i Malax kommun. Avloppsledningarna är 129 km. Det finns tre vattenverk - i Långåminne, Rainebäck och Bergö. Avloppsverk finns i Bergö och Petalax.
Personalen består av tre verkskötare och en rörmontör.
 


Verksamhetsområden för vatten och avlopp

Kommunfullmäktige har 21.3.2019 godkänt nya verksamhetsområden för avlopp

Kartor över de olika verksamhetsområdena:

- Bergö

- Petalax och Norra Pörtom

- Ytter- och Övermalax

- Beteckningar


Affärverkets anvisningar finns här

Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket finns här


Överlåtelse av vatten- och avloppsavtal

Både säljaren och köparen av fastigheten skriver under. Kopia av köpebrev bifogas. Siv Sandberg tfn 040 6507978 hjälper med uppgifter om fastigheten.

Blankett finns här


Vattnets kvalitet

Beträffande de undersökta parametrarna uppfyller vattnet de kvalitetskrav på och kvalitetsrekommendationer för hushållsvatten som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning 442/2014. Nablabs gör analyser av vårt vatten. Se senaste  vattenprov :

Långåminne

Rainebäck

Bergö


Senast uppdaterad 25.11.2019 15:47