Vatten & avlopp, Malax Vatten

Vatten & avlopp, Malax Vatten


 Vattenverkets dejour
 tfn 050 0861760

 

                                                       


 Verksamhetsområde för avlopp

Planen revideras.  Förslag till påseende 3.12.2018- 2.1.2019

Anmärkningar lämnas senast 2.1.2019 till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller per e-post malax@malax.fi

Direktören för Malax Vatten svarar på frågor, tfn 0500 861 015

 

IMG 2

IMG 2825

 Rainebäck vattenverk 16.5.2017 

 Vattenaffärsverkets verksamhet

Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsdistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Bo-Ingmar Ahlström, tfn  050 086 1015, e-post: bobi.ahlstrom@malax.fi, är direktör. Rolf Syrén fungerar som ordförande för direktionen (2017-2021).

Vattenverket levererar hushållsvatten av god kvalitet inom hela verksamhetsområdet, d.v.s. hela kommunen. Avloppsverket mottar och renar avloppsvattnet från alla till nätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön minimeras. Avloppsnätet byggs kontinuerligt ut enligt en godkänd plan.

För tillfället (2018) finns det ett vattenledningsnät på 547 km i Malax kommun.  Avloppsledningarna är 124 km. Det finns tre vattenverk - i Långåminne, Rainebäck och Bergö. Avloppsverk finns i Bergö och Petalax.
Personalen består av tre verkskötare och en rörmontör.

 

 


Verksamhetsområden för vatten- och avlopp

Kartor över de olika verksamhetsområdena:

- Bergö

- Petalax och Norra Pörtom

- Ytter- och Övermalax

- Beteckningar


Affärverkets anvisningar finns här

Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket finns här


Överlåtelse av vatten- och avloppsavtal

Både säljaren och köparen av fastigheten skriver under. Kopia av köpebrev bifogas. Siv Sandberg tfn 040 6507978 hjälper med uppgifter om fastigheten.

Blankett finns här


 

Vattnets kvalitet

Beträffande de undersökta parametrarna uppfyller vattnet de kvalitetskrav på och kvalitetsrekommendationer för hushållsvatten som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning 442/2014. Nablabs gör analyser av vårt vatten. Se senaste  vattenprov :

Långåminne

Rainebäck

Bergö


Senast uppdaterad 27.12.2018 10:42