Vatten & avlopp, Malax Vatten

Vatten & avlopp, Malax Vatten

Malax Vatten jpg


Vattenverkets dejour tfn 050 086 1760


Vattenverket meddelar (8.11.2018 kl. 14.45):

Vattendistributionen är bruten på delar av området Kråkbacken. Reparationsarbeten pågår och beräknas vara avslutade ca. 18.00. Missfärgat vatten kommer att förekomma en tid efteråt.

Vattenverket meddelar (7.11.2018 kl. 13.20):

Vattendistributionen är bruten på delar av området Köpingsvägen, Norrängsvägen, Malmgatan, Malmgränd på grund av ett läckage. Reparationsarbeten pågår och beräknas vara avslutade ca. 15.00. Missfärgat vatten kommer att förekomma en tid.

 

IMG 2

IMG 2825

 Rainebäck vattenverk 16.5.2017 

 

Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsdistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Bo-Ingmar Ahlström, tfn  050 086 1015, e-post: bobi.ahlstrom@malax.fi, är direktör. Rolf Syrén fungerar som ordförande för direktionen (2017-2021).

Vattenverket levererar hushållsvatten av god kvalitet inom hela verksamhetsområdet, d.v.s. hela kommunen. Avloppsverket mottar och renar avloppsvattnet från alla till nätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön minimeras. Avloppsnätet byggs kontinuerligt ut enligt en godkänd plan.

Direktionen godkände 13.1.2016 uppdaterade kostnadskalkyler och kartor för utvecklingsområdena och verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning.


Verksamhetsområden för vatten- och avlopp

Kartor över de olika verksamhetsområdena:

- Bergö

- Petalax och Norra Pörtom

- Ytter- och Övermalax

- Beteckningar


Affärverkets anvisningar finns här

Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket finns här

Vattenkvalitet 
Beträffande de undersökta parametrarna uppfyller vattnet de kvalitetskrav på och kvalitetsrekommendationer för hushållsvatten som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning 442/2014. Nablabs gör analyser av vårt vatten. Senaste vattenprov finns här 


Överlåtelse av vatten- och avloppsavtal

Både säljaren och köparen av fastigheten skriver under. Kopia av köpebrev bifogas.

Blankett finns här

Senast uppdaterad 08.11.2018 14:47