Jump to content Jump to search
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Söker du rutter, hållplatser, tidtabeller eller priser för kollektivtrafiken hittar du dessa lättast via tjänsten opas.matka.fi.

Närings-, trafik- och miljöcentralen och Malax kommun har gjort ett nytt samarbetsavtal gällande kollektivtrafik till och från Vasa. Det nya avtalet innebär nya tidtabeller och lite annorlunda rutter från 3.6.2023–9.6.2024. Avtalet har en option på ytterligare ett år. Under hösten 2023 påbörjas planeringen av den fortsatta trafiken från och med juni 2024.

Inom ramen för detta samarbetsavtal har även en viss trafik till och från Bergö kunnat tryggas under sommarmånaderna. Som trafikant för linjerna inom avtalet fungerar Ab Strandlinjetrafik Oy.

Har du synpunkter på kollektivtrafiken – ta kontakt med förvaltningsdirektör Markus Norrback på Malax kommun eller kolletkivtrafiksansvarige Miika Hautala på Södra Österbottens NTM-central.

Linjerna upprätthålls av Södra Österbottens NTM-central och Malax kommun och som trafikant fungerar Ab Strandlinjetrafik Oy.

Tidtabell till Vasa

Tidtabell fran Vasa

På förfrågningar gällande trafiken svarar:
Markus Norrback
Förvaltningsdirektör
Tfn 050 527 9210
markus.norrback@malax.fi

Senast uppdaterad 06.06.2023 15:14