Jump to content Jump to search
Trafik och vägar

Trafik och vägar

Vägritning för Bodavägen i Yttermalax, Åminne

Till påseende 15.11 – 30.11.2022.  Eventeulla frågor kan ställas till vägmästare Kim Svarvar.

Kungörelse

Planritning

Längdskärning

Protokollsutdrag, tekniska nämnden 19.9.2022


 

Klagomål angående vägar

Respons angående statliga vägar kan ges via Trafikens kundservice tfn 0200-2100 (24 h/dygn) eller Trafikledsverkets webbsida. Det är NTM-centralen som har ansvaret för de statliga vägarna.

Kommunens vägar (detaljplanevägar och enskilda vägar) sköts av tekniska avdelningen. Varje enskild väg ska ha en vägbestyrelse som sköter vägens ärenden i första hand. Väglaget har avtal med kommunen.

Nu kan du göra en felanmälan direkt till kommunen via denna länk.

När du gör en felanmälan kan du fylla i din e-postadress så får du löpande uppföljning på hur felet åtgärdas.

Vägbelysning

Tekniska nämnden beslutade 11.5.2022 om följande lystider för vägbelysningen:

Petalax      vardagar  kl. 5.45 – 22.15
                  veckoslut och helgdagar kl. 7.00 – 22.00
Bergö        alla dagar kl. 6.30 – 22.30

Malax         måndag – torsdag kl. 6.00 - 22.00
                  fredag kl. 6.00 - 22.30
                  lördag kl. 6.30 - 22.30
                  söndag kl. 6.30 - 22.00

 Tekniska direktören och vägmästaren bestämmer om avvikande lystider för att spara energi.

              

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen


Kim Svarvar
Vägmästare, Tekniska avdelningen


 

Vägnamn

Vägadresskarta över Malax (2010) finns här.

Alla vägnamnen i Malax kommun, byavis

Förteckningen innehåller:

  • Statliga vägar
  • Detaljplane- och generalplanevägar
  • Enskilda vägar


Vägens svenska namn / vägens finska namn
(2022)

Yttermalax
Övermalax
Långåminne
Petalax och Nyby
Bergö
Norra Pörtom

 

  Fredrik Smulter på Holmasis bostadsområde

 

 Soderfjardsbacken vagskyltar tiekyltit