Jump to content Jump to search
Trafik & vägar

Trafik & vägar


Den nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020

Läs mera här


Klagomål angående vägar

Respons angående statliga vägar kan ges via vägtrafikantlinjen tfn 0200-2100 (24 h/dygn) eller Trafikledsverkets webbsida. Det är NTM-centralen som har ansvaret för de statliga vägarna.

Kommunens vägar (detaljplanevägar och enskilda vägar) sköts av vägmästare Mikael Back tfn 050 086 1190.

Nu kan du göra en felanmälan direkt till kommunen via denna länk

När du gör en felanmälan kan du fylla i din e-postadress så får du löpande uppföljning på hur felet åtgärdas.


Lag om enskilda vägar 560/2018

Nya regler gällande väglag gäller från och med 1.1.2019. Besvärsinstans är tingsrätten.


Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

IMG 2945
Havrasvägen fick ny beläggning sommaren 2017

NTM Centralen i Södra Österbotten har gett ut en ny plan för väghållningen och trafiken 2016–2020


Vägadresskarta över Malax
(2010) finns här.

Nya vägnamn, ändringar och kompletteringar av vägnamn

2019
Yttermalax:
Ekgränd / Tammikuja
Kvistgränd / Oksakuja
Ändring (vägsträckning): Ekvägen / Tammitie och Kvistvägen / Oksatie
Söderfjärdsbacken: Andvägen / Sorsakuja
Duvgränd / Kyyhkykuja
Ejdervägen / Haahkatie
Gåsgränd / Hanhikuja
Gökgränd / Käkikuja
Havsörnsgränd / Merikotkankuja
Häggnäsliden / Häggnäsinrinne
Hökgränd / Haukkakuja
Järpgränd / Pyykuja
Knölsvansvägen / Kyhmyjoutsenentie
Korpgränd / Korppikuja
Måsgränd / Lokkikuja
Orrgränd / Teerikuja
Sångsvansvägen / Laulajoutsenentie
Tjädergränd / Metsokuja
Tornfalksgränd / Tuulihaukankuja
Tornfalksvägen / Tuulihaukantie
Tranleden / Kurjenväylä 

2018
Yttermalax:
Kopparbygränd
Övermalax/ skärgården: Västersbådavägen
Petalax: Långbackåsvägen. Ändring (namn och vägsträckning): Vargmoss skogsväg

2017
Yttermalax:
Malmbrinken / Malminrinne
Viggtået / Vigginraitti

2016
Yttermalax: Guldsmedisvägen
Rölandsvägen / Rölandintie 
Rölandsgränd / Rölandinkuja  
Bergö: Kröveluddsvägen
Norra Pörtom: Jutbackvägen

Yttermalax / Övermalax skärgården:
Tomsäcksvägen, Gästgivarsgrundsvägen, Mässviksvägen, Rörgrundsvägen, Storstensgrundsvägen, Kalvskärsvägen, Alörsvägen, Olsövägen, Ledörsvägen, Hamnskärsvägen, Hålörsvägen, Högörsvägen, Stolpasgrundsvägen, Gräsgrundsvägen

Övermalax / Yttermalax / Petalax / Nyby / Pörtom skogsvägar:
Rävbergsvägen, Orrmossvägen, Stolpasmossavägen, Limingabackvägen, Flatbergsvägen, Vitbergsvägen, Rimosshalsvägen, Lemakurkvägen, Hömossvägen, Stenträskmossvägen, Spenkärrvägen, Lappmossträskvägen
Namnändring: Hyndbrännvägen

Finskspråkiga vägnamn Petalax/ Yttermalax:
Bjurnäsintie, Klockarbackintie, Öjnantie, Öjnan huvilatie

2015 
Ytttermalax:
Tildavägen / Tildantie

2014 
Yttermalax:
Hjortvägen / Hjortintie
Hagestigen / Hagenpolku

2013 
Petalax:
Solkullavägen / Solkullantie         Lappkullavägen / Lappkullantie

2012
Bergö:
Björkörsvägen
Långåminne: Nyskogsvägen
Yttermalax: Fjärdsvägen, Galtagrundsvägen, Granörsvägen, Lillsjöbackvägen, Susiback skogsväg, Unjärv skogsväg
Övermalax, Yttermalax, Petalax: Smalmoss skogsväg

2011
Övermalax:
Hindersvägen / Hindersintie, Holmasisvägen / Holmasiksentie, Holmasisgränd / Holmasiksenkuja, Bjergastigen / Bjerganpolku

  DSC 0332DSC 0349DSC 0331

Alla vägnamnen i Malax kommun, byavis

Förteckningen innehåller:

  • Statliga vägar
  • Detaljplane- och generalplanevägar
  • Enskilda vägar


Vägens svenska namn / vägens finska namn

Yttermalax
Övermalax
Långåminne
Petalax och Nyby
Bergö
Norra Pörtom

Yttermalax
Annasvägen / Annantie
Barrvägen / Havutie
Bengtvägen / Bengtintie
Bergvägen 
Björkallén
Björkasgränd / Björkaksenkuja
Björkasvägen / Björkaksentie
Bodavägen / Bodantie
Britasvägen / Britantie
Brännvägen / Brännintie
Byåkersvägen / Kyläpellontie
Bäckstigen / Puropolku
Börängsvägen / Börängintie
Daniel Köpings väg / Daniel Köpingin tie
Edvinsgränd / Edvininkuja
Ekgränd / Tammikuja
Ekvägen / Tammitie
Envägen / Katajatie
Eriksvägen / Erikintie
Finsandsvägen
Fjärdingsgränd / Neljänneskuja
Fjärdingsvägen / Neljännestie
Fjärdsvägen
Forsbergsvägen
Fårstensvägen
Galtagrundsvägen
Ginstigen / Oikotie
Granvägen / Kuusitie
Granörsvägen
Gräsgrundsvägen
Gräsgårdsvägen
Guldsmedisvägen
Gästgivarvägen / Kestikievarintie
Hagestigen / Hagenpolku
Hannesvägen 
Hantverkarvägen / Käsityöläistie
Herrgårdstået
Hjortvägen / Hjortintie
Hudholmsvägen 
Idrottsvägen / Urheilutie
Industrivägen / Teollisuustie
Kaasastået
Kalmarvägen / Kalmarintie
Kantorsgränd /Kanttorinkuja
Kaviskarsvägen
Kaplansgränd / Kappalaisenkuja
Kilvägen / Kiilatie
Klockarbackvägen / Klockarbackintie
Klockarisgränd / Lukkarinkuja
Klockarisvägen / Lukkarintie
Kluvistensvägen
Kopparbygränd
Kopparbyvägen / Kopparbyntie
Kumletvägen
Kvistgränd / Oksakuja
Kvistvägen / Oksatie
Kärrbäcksvägen
Köpingsvägen (fd Norrtået) / Köpingintie
Lillsjöbackvägen
Limpvägen / Limpputie
Lindbergsvägen
Lundvägen / Lundintie
Långgatan / Långinkatu
Länsmansvägen / Nimismiehentie
Lövhyddovägen / Lehtimajantie
Lövvägen / Lehtitie
Magasinvägen / Makasiinitie
Magasingränd / Makasiinikuja
Majors skogsväg
Majors villaväg
Majorsvägen
Malax Kyrktået / Maalahden Kirkkotie Malax
Malax Söderfjärdsvägen / Maalahden Söderfjärdenintie Malaxvägen / Maalahdentie
Malmbrinken / Malminrinne
Malmgatan / Malminkatu
Malmgränd / Malminkuja
Mariavägen / Mariantie
Mattasgränd / Mattaksenkuja
Mattlarsstigen / Mattlarsinpolku
Mattlarsvägen / Mattlarintie
Mickelstået
Mobergsvägen / Mobergintie
Mogårdsgränd / Mogårdeninkuja
Museivägen / Museotie
Norrängsvägen / Norrängintie
Nya Strandstigen / Uusi Rantapolku
Nyvägen
Pannstensvägen
Paviljongvägen / Paviljongintie
Pixnegränd / Pixnenkuja
Pixnevägen / Pixnentie
Prästgränd / Papinkuja
Pölne skogsväg
Rothagavägen
Rölandsgränd / Rölandinkuja
Rölandsvägen / Rölandintie
Rönnvägen / Pihjalatie
Sidlandsvägen
Skarpuddsvägen
Skathagavägen
Skogsstigen / Metsäpolku
Skogstået
Smalmoss skogsväg
Snickerivägen / Puusepäntie
Solviksvägen
Somppisvägen
Spånvägen / Purutie
Stampvägen / Tamppitie
Stolpasgrundsvägen
Storgrundsvägen
Storåkersvägen / Storåkersintie
Storängsvägen / Storängintie
Strandvägen / Rantatie
Strömstigen / Virtapolku
Susiback skogsväg
Svartöskatavägen
Svartövägen
Svartöängsvägen
Södersandsvägen
Tallgatan / Mäntykatu
Tildavägen / Tildantie
Tuvastået
Tuvasvägen / Tuvaksentie
Unjärv skogsväg
Unosgränd / Unonkuja 
Viggtået / Vigginraitti
Vinterbrovägen / Talvisillantie
Åminnevägen / Åminnentie 
Öjna villaväg / Öjnan huvilatie
Öjnavägen / Öjnantie
Öjstigen

Övermalax
Algrundsvägen
Alnäsvägen
Alörsvägen
Bjergastigen / Bjerganpolku
Bjergavägen / Bjergantie
Björknäsvägen
Björnstigen / Karhunpolku
Brännbackvägen
Brännhagavägen
Centralvägen / Keskustie
Ekorrvägen / Oravantie
Erkustået
Emausvägen / Emauksentie
Emilsgränd / Emilinkuja
Finnängsvägen
Flatbergsvägen
Fälisbrännvägen / Fälisbrännintie
Gammelhårsvägen
Gästgivarsgrundsvägen
Hallonsulovägen 
Hamnskärsvägen
Hapnevägen
Hargrundsvägen
Havrasvägen / Havraksentie
Heljobackvägen
Helneholmsvägen / Helneholmintie
Helnevägen
Hindersvägen / Hindersintie
Holmasisvägen / Holmasiksentie
Holmasisgränd / Holmasiksenkuja
Holmskogs skogsväg
Hyndbrännvägen
Hålörsvägen 
Häggörsvägen
Högörsvägen 
Junkaisvägen / Junkaisintie
Jönnvägen / Jönnintie
Kalaschavägen / Kalaschantie
Kalvskärsvägen
Knöstået
Kråkbackvägen / Kråkbackintie
Kråkjutvägen
Kråknäsvägen
Kungsvägen
Kvarngränd / Myllykuja
Kvarnvägen / Myllytie
Kärrmetholmsvägen
Kärrstigen /Lammenpolku
Langerskogsvägen
Ledörsvägen
Leikarslotvägen
Lillheljobackvägen
Lilltelsarvägen
Limingabackvägen
Lisasvägen
Lottasbackvägen
Lågasvägen
Långmossavägen / Långmossantie
Långsjövägen
Lömnehagavägen
Marasvägen / Marantie
Mellanvägen
Messjutvägen
Molapnevägen
Mässviksvägen
Norrstigen / Pohjoispolku
Nybrovägen / Uudensillantie
Nymansbackvägen
Nämndesbackvägen
Olofsstigen / Olofinpolku
Olsövägen
Orrmossvägen
Paxalvägen / Paxalintie
Perjusvägen / Perjuksentie
Ribäcksvägen / Ribäckintie
Rävbergsvägen
Röjbackvägen
Rörgrundsvägen
Smalmoss skogsväg
Sebbesskatavägen
Simonsbackvägen
Slasktået
Smulterbackvägen
Solf-Långmossvägen / Sulvan-Långmossintie
Stolpasmossavägen
Storbackvägen
Storsjövägen
Storstensgrundsvägen
Svampvägen / Sienitie
Tomstået
Tomsäcksvägen
Trollstigen / Peikonpolku 
Tuvstigen / Tupaspolku
Tvärvägen
Töckmovägen
Uddasgrundsvägen
Verkstadsvägen / Verstaantie
Wiasgrundsvägen
Viasvägen / Viaksentie
Vitbergsvägen
Vitmossastigen / Vitmossanpolku
Västerbrännvägen
Västersbådavägen
Östra Ribäcksvägen
Övermalax Långtået / Övermalaxin Yhdystie

Långåminne
Björneborgsvägen / Porintie
Fornminnesvägen / Röykkiöntie
Grankärrvägen / Kuusinevantie
Grodträsk skogsväg /Sammakkojärven metsätie Gullvägen
Habramvägen
Heljokärrvägen
Heljovägen
Holmvägen
Jurvavägen / Jurvantie
Kalmossavägen / Kalmossantie
Kolne skolväg / Kolinan koulutie
Kolnebackvägen / Kolinantie 
Korslom skogsväg 
Långåminnevägen / Långåminnentie
Nummelavägen / Nummelantie
Nyskogsvägen
Rajalavägen / Rajalantie
Snickarisvägen / Nikkarintie
Törngränd / Törninkuja
Törnvägen / Törnintie
Våtmossa skogsväg / Märkänevan metsätie
Inget svenskt namn / Sillantaustantie

Petalax och Nyby - Petolahti ja Nyby
Antonsvägen / Antonintie
Backgränd / Mäkikuja
Backvägen / Mäkitie
Bjurnäsvägen / Bjurnäsintie
Bockörsvägen
Bofjärdsvägen
Brännskogsvägen
Degerhamnsvägen
Degerviksvägen
Dersträsk villaväg
Farmvägen
Fransvägen / Fransintie
Gålörsvägen
Hemåkersgränd / Hemåkerinkuja
Herrvägen
Hilmastigen / Hilmanpolku
Hultholms skogsväg
Högbackkärrvägen 
Hömossvägen
Kallkärrvägen / Kallkärrintie
Karlsgränd / Karlinkuja
Karlsvägen / Karlintie
Kerstinsvägen / Kerstinintie
Kilasgränd / Kilaksenkuja
Krankebovägen 
Lappkullavägen / Lappkullantie
Lappmossträskvägen
Lemakurkvägen
Lidmansvägen
Lingränd / Lininkuja
Linjevägen / Linjatie
Lolaxvägen / Lolaxintie
Långbackvägen / Långbackintie
Långbackåsvägen
Långjutvägen
Mamrevägen / Mamrentie
Maravägen
Mansisvägen
Matsvägen / Matsintie 
Mickasvägen / Mickaksentie 
Norrvägen / Pohjoistie
Nybondvägen
Nybyggarvägen
Nybyvägen / Nybyntie
Nötnästået
Petalax Kyrktået / Petolahden Kirkkkotie
Petalax Långtået / Petolahden Pitkäraitti
Petalaxvägen / Petolahdentie
Rimosshalsvägen
Sebbasgränd / Sebbaksenkuja
Skepparnäsbackvägen
Skepparnästået
Slätvägen
Smalmoss skogsväg
Smedbackvägen
Smessibackvägen / Smessibackintie
Solkullavägen / Solkullantie
Spenkärrvägen
Stenträsk skogsväg
Stenträskmossvägen
Storgrynnsvägen
Storkärrvägen
Strandbackvägen
Strandkärrvägen
Strandåsvägen
Strömsbäck skogsväg 
Tallmossavägen
Thorsbergsvägen / Thorsbergintie
Thorshagavägen / Thorshaantie
Tistronhagavägen
Tistronskärsvägen
Tornvägen / Tornintie
Torrbackvägen
Vargmoss skogsväg
Varvsvägen
Vägviksvägen / Vägvikintie
Vägviksgränd
Väktarsgränd / Väkkärinkuja
Västerstigen / Länsipolku
Västervägen /Länsitie
Ådalsvägen 
Åmossa-Skottvägen

Bergö
Bergö Fiskehamnsväg
Bergö-Holmvägen
Bergö Nyvägen
Bergövägen / Bergöntie
Björkörsvägen
Bredhällsvägen / Bredhällanintie
Båthushagavägen
Degermarsvägen
Dyviksvägen
Farmarvägen
Finnistået
Galgörsvägen
Granöskatavägen
Hamnfladavägen
Hästgrundsvägen
Kalvskärsviksvägen
Klobbhagavägen
Klobbörsskatavägen
Kröveluddsvägen
Långö skogsväg
Munkörsvägen
Norrsundsvägen / Norrsundintie
Norrövägen / Norröntie
Nötholmsvägen / Nötholmintie
Parkstigen / Puistopolku
Perisgrundvägen / Perisgrundintie
Pihlasvägen
Storstensvägen
Svartbådavägen
Svartnäsvägen
Sviditået
Valltået

Norra Pörtom / Pohjois-pirttikylä
Granholmsvägen
Högdal skogsväg
Jutbackvägen
Jutskogsvägen / Jutskogintie
Kajane skogsväg
Kärrvägen
Lissmossvägen
Långängsvägen
Mossavägen
Mossbackavägen
Nordströmsvägen
Norrbackvägen
Raineås skogsväg
Råholmsvägen
Sanelidvägen
Storskogsvägen
Syrénsvägen
Ängsvägen