Trafik & vägar

Trafik & vägar

Malax kommuns vägar och vägbelysning sköts av vägmästare

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

De statliga vägarna sköts av vägverket - NTM Centralen. 

IMG 2945

Havrasvägen fick ny beläggning sommaren 2017


Respons angående statliga vägar kan ges på webbsida: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/trafikverket/kontaktuppgifter/respons

NTM Centralen i Södra Österbotten har gett ut en ny plan för väghållningen och trafiken 2016-2020

 

Vägadresskarta över Malax (2010) finns här.

Nya vägnamn, ändringar och kompletteringar av vägnamn

2018
Yttermalax:
Kopparbygränd
Övermalax/ skärgården: Västersbådavägen
Petalax: Långbackåsvägen. Ändring (namn och vägsträckning): Vargmoss skogsväg

2017
Yttermalax:
Malmbrinken / Malminrinne
Viggtået / Vigginraitti

2016
Yttermalax: Guldsmedisvägen
Rölandsvägen / Rölandintie 
Rölandsgränd / Rölandinkuja  
Bergö: Kröveluddsvägen
Norra Pörtom: Jutbackvägen

Yttermalax / Övermalax skärgården:
Tomsäcksvägen, Gästgivarsgrundsvägen, Mässviksvägen, Rörgrundsvägen, Storstensgrundsvägen, Kalvskärsvägen, Alörsvägen, Olsövägen, Ledörsvägen, Hamnskärsvägen, Hålörsvägen, Högörsvägen, Stolpasgrundsvägen, Gräsgrundsvägen

Övermalax / Yttermalax / Petalax / Nyby / Pörtom skogsvägar:
Rävbergsvägen, Orrmossvägen, Stolpasmossavägen, Limingabackvägen, Flatbergsvägen, Vitbergsvägen, Rimosshalsvägen, Lemakurkvägen, Hömossvägen, Stenträskmossvägen, Spenkärrvägen, Lappmossträskvägen
Namnändring: Hyndbrännvägen

Finskspråkiga vägnamn Petalax/ Yttermalax:
Bjurnäsintie, Klockarbackintie, Öjnantie, Öjnan huvilatie

2015 
Ytttermalax:
Tildavägen / Tildantie

2014 
Yttermalax:
Hjortvägen / Hjortintie
Hagestigen / Hagenpolku

2013 
Petalax:
Solkullavägen / Solkullantie         Lappkullavägen / Lappkullantie

2012
Bergö:
Björkörsvägen
Långåminne: Nyskogsvägen
Yttermalax: Fjärdsvägen, Galtagrundsvägen, Granörsvägen, Lillsjöbackvägen, Susiback skogsväg, Unjärv skogsväg
Övermalax, Yttermalax, Petalax: Smalmoss skogsväg

2011
Övermalax:
Hindersvägen / Hindersintie, Holmasisvägen / Holmasiksentie, Holmasisgränd / Holmasiksenkuja, Bjergastigen / Bjerganpolku

  DSC 0332DSC 0349DSC 0331

Alla vägnamnen i Malax kommun, byavis

Förteckningen innehåller:

  • Statliga vägar
  • Detaljplane- och generalplanevägar
  • Enskilda vägar


Vägens svenska namn / vägens finska namn

Yttermalax
Övermalax
Långåminne
Petalax och Nyby
Bergö
Norra Pörtom

Yttermalax
Annasvägen / Annantie
Barrvägen / Havutie
Bengtvägen / Bengtintie
Bergvägen 
Björkallén
Björkasgränd / Björkaksenkuja
Björkasvägen / Björkaksentie
Bodavägen / Bodantie
Britasvägen / Britantie
Brännvägen / Brännintie
Byåkersvägen / Kyläpellontie
Bäckstigen / Puropolku
Börängsvägen / Börängintie
Daniel Köpings väg / Daniel Köpingin tie
Edvinsgränd / Edvininkuja
Ekvägen / Tammitie
Envägen / Katajatie
Eriksvägen / Erikintie
Finsandsvägen
Fjärdingsgränd / Neljänneskuja
Fjärdingsvägen / Neljännestie
Fjärdsvägen
Forsbergsvägen
Fårstensvägen
Galtagrundsvägen
Ginstigen / Oikotie
Granvägen / Kuusitie
Granörsvägen
Gräsgrundsvägen
Gräsgårdsvägen
Guldsmedisvägen
Gästgivarvägen / Kestikievarintie
Hagestigen / Hagenpolku
Hannesvägen 
Hantverkarvägen / Käsityöläistie
Herrgårdstået
Hjortvägen / Hjortintie
Hudholmsvägen 
Idrottsvägen / Urheilutie
Industrivägen / Teollisuustie
Kaasastået
Kalmarvägen / Kalmarintie
Kantorsgränd /Kanttorinkuja
Kaviskarsvägen
Kaplansgränd / Kappalaisenkuja
Kilvägen / Kiilatie
Klockarbackvägen / Klockarbackintie
Klockarisgränd / Lukkarinkuja
Klockarisvägen / Lukkarintie
Kluvistensvägen
Kopparbygränd
Kopparbyvägen / Kopparbyntie
Kumletvägen
Kvistvägen / Oksatie
Kärrbäcksvägen
Köpingsvägen (fd Norrtået) / Köpingintie
Lillsjöbackvägen
Limpvägen / Limpputie
Lindbergsvägen
Lundvägen / Lundintie
Långgatan / Långinkatu
Länsmansvägen / Nimismiehentie
Lövhyddovägen / Lehtimajantie
Lövvägen / Lehtitie
Magasinvägen / Makasiinitie
Magasingränd / Makasiinikuja
Majors skogsväg
Majors villaväg
Majorsvägen
Malax Kyrktået / Maalahden Kirkkotie Malax
Malax Söderfjärdsvägen / Maalahden Söderfjärdenintie Malaxvägen / Maalahdentie
Malmgatan / Malminkatu
Malmgränd / Malminkuja
Mariavägen / Mariantie
Mattasgränd / Mattaksenkuja
Mattlarsstigen / Mattlarsinpolku
Mattlarsvägen / Mattlarintie
Mickelstået
Mobergsvägen / Mobergintie
Mogårdsgränd / Mogårdeninkuja
Museivägen / Museotie
Norrängsvägen / Norrängintie
Nya Strandstigen / Uusi Rantapolku
Nyvägen
Pannstensvägen
Paviljongvägen / Paviljongintie
Pixnegränd / Pixnenkuja
Pixnevägen / Pixnentie
Prästgränd / Papinkuja
Pölne skogsväg
Rothagavägen
Rölandsgränd / Rölandinkuja
Rölandsvägen / Rölandintie
Rönnvägen / Pihjalatie
Sidlandsvägen
Skarpuddsvägen
Skathagavägen
Skogsstigen / Metsäpolku
Skogstået
Smalmoss skogsväg
Snickerivägen / Puusepäntie
Solviksvägen
Somppisvägen
Spånvägen / Purutie
Stampvägen / Tamppitie
Stolpasgrundsvägen
Storgrundsvägen
Storåkersvägen / Storåkersintie
Storängsvägen / Storängintie
Strandvägen / Rantatie
Strömstigen / Virtapolku
Susiback skogsväg
Svartöskatavägen
Svartövägen
Svartöängsvägen
Södersandsvägen
Tallgatan / Mäntykatu
Tildavägen / Tildantie
Tuvastået
Tuvasvägen / Tuvaksentie
Unjärv skogsväg
Unosgränd / Unonkuja 
Vinterbrovägen / Talvisillantie
Åminnevägen / Åminnentie 
Öjna villaväg / Öjnan huvilatie
Öjnavägen / Öjnantie
Öjstigen

Övermalax
Algrundsvägen
Alnäsvägen
Alörsvägen
Bjergastigen / Bjerganpolku
Bjergavägen / Bjergantie
Björknäsvägen
Björnstigen / Karhunpolku
Brännbackvägen
Brännhagavägen
Centralvägen / Keskustie
Ekorrvägen / Oravantie
Erkustået
Emausvägen / Emauksentie
Emilsgränd / Emilinkuja
Finnängsvägen
Flatbergsvägen
Fälisbrännvägen / Fälisbrännintie
Gammelhårsvägen
Gästgivarsgrundsvägen
Hallonsulovägen 
Hamnskärsvägen
Hapnevägen
Hargrundsvägen
Havrasvägen / Havraksentie
Heljobackvägen
Helneholmsvägen / Helneholmintie
Helnevägen
Hindersvägen / Hindersintie
Holmasisvägen / Holmasiksentie
Holmasisgränd / Holmasiksenkuja
Holmskogs skogsväg
Hyndbrännvägen
Hålörsvägen 
Häggörsvägen
Högörsvägen 
Junkaisvägen / Junkaisintie
Jönnvägen / Jönnintie
Kalaschavägen / Kalaschantie
Kalvskärsvägen
Knöstået
Kråkbackvägen / Kråkbackintie
Kråkjutvägen
Kråknäsvägen
Kungsvägen
Kvarngränd / Myllykuja
Kvarnvägen / Myllytie
Kärrmetholmsvägen
Kärrstigen /Lammenpolku
Langerskogsvägen
Ledörsvägen
Leikarslotvägen
Lillheljobackvägen
Lilltelsarvägen
Limingabackvägen
Lisasvägen
Lottasbackvägen
Lågasvägen
Långmossavägen / Långmossantie
Långsjövägen
Lömnehagavägen
Marasvägen / Marantie
Mellanvägen
Messjutvägen
Molapnevägen
Mässviksvägen
Norrstigen / Pohjoispolku
Nybrovägen / Uudensillantie
Nymansbackvägen
Nämndesbackvägen
Olofsstigen / Olofinpolku
Olsövägen
Orrmossvägen
Paxalvägen / Paxalintie
Perjusvägen / Perjuksentie
Ribäcksvägen / Ribäckintie
Rävbergsvägen
Röjbackvägen
Rörgrundsvägen
Smalmoss skogsväg
Sebbesskatavägen
Simonsbackvägen
Slasktået
Smulterbackvägen
Solf-Långmossvägen / Sulvan-Långmossintie
Stolpasmossavägen
Storbackvägen
Storsjövägen
Storstensgrundsvägen
Svampvägen / Sienitie
Tomstået
Tomsäcksvägen
Trollstigen / Peikonpolku 
Tuvstigen / Tupaspolku
Tvärvägen
Töckmovägen
Uddasgrundsvägen
Verkstadsvägen / Verstaantie
Wiasgrundsvägen
Viasvägen / Viaksentie
Vitbergsvägen
Vitmossastigen / Vitmossanpolku
Västerbrännvägen
Västersbådavägen
Östra Ribäcksvägen
Övermalax Långtået / Övermalaxin Yhdystie

Långåminne
Björneborgsvägen / Porintie
Fornminnesvägen / Röykkiöntie
Grankärrvägen / Kuusinevantie
Grodträsk skogsväg /Sammakkojärven metsätie Gullvägen
Habramvägen
Heljokärrvägen
Heljovägen
Holmvägen
Jurvavägen / Jurvantie
Kalmossavägen / Kalmossantie
Kolne skolväg / Kolinan koulutie
Kolnebackvägen / Kolinantie 
Korslom skogsväg 
Långåminnevägen / Långåminnentie
Nummelavägen / Nummelantie
Nyskogsvägen
Rajalavägen / Rajalantie
Snickarisvägen / Nikkarintie
Törngränd / Törninkuja
Törnvägen / Törnintie
Våtmossa skogsväg / Märkänevan metsätie
Inget svenskt namn / Sillantaustantie

Petalax och Nyby - Petolahti ja Nyby
Antonsvägen / Antonintie
Backgränd / Mäkikuja
Backvägen / Mäkitie
Bjurnäsvägen / Bjurnäsintie
Bockörsvägen
Bofjärdsvägen
Brännskogsvägen
Degerhamnsvägen
Degerviksvägen
Dersträsk villaväg
Farmvägen
Fransvägen / Fransintie
Gålörsvägen
Hemåkersgränd / Hemåkerinkuja
Herrvägen
Hilmastigen / Hilmanpolku
Hultholms skogsväg
Högbackkärrvägen 
Hömossvägen
Kallkärrvägen / Kallkärrintie
Karlsgränd / Karlinkuja
Karlsvägen / Karlintie
Kerstinsvägen / Kerstinintie
Kilasgränd / Kilaksenkuja
Krankebovägen 
Lappkullavägen / Lappkullantie
Lappmossträskvägen
Lemakurkvägen
Lidmansvägen
Lingränd / Lininkuja
Linjevägen / Linjatie
Lolaxvägen / Lolaxintie
Långbackvägen / Långbackintie
Långbackåsvägen
Långjutvägen
Mamrevägen / Mamrentie
Maravägen
Mansisvägen
Matsvägen / Matsintie 
Mickasvägen / Mickaksentie 
Norrvägen / Pohjoistie
Nybondvägen
Nybyggarvägen
Nybyvägen / Nybyntie
Nötnästået
Petalax Kyrktået / Petolahden Kirkkkotie
Petalax Långtået / Petolahden Pitkäraitti
Petalaxvägen / Petolahdentie
Rimosshalsvägen
Sebbasgränd / Sebbaksenkuja
Skepparnäsbackvägen
Skepparnästået
Slätvägen
Smalmoss skogsväg
Smedbackvägen
Smessibackvägen / Smessibackintie
Solkullavägen / Solkullantie
Spenkärrvägen
Stenträsk skogsväg
Stenträskmossvägen
Storgrynnsvägen
Storkärrvägen
Strandbackvägen
Strandkärrvägen
Strandåsvägen
Strömsbäck skogsväg 
Tallmossavägen
Thorsbergsvägen / Thorsbergintie
Thorshagavägen / Thorshaantie
Tistronhagavägen
Tistronskärsvägen
Tornvägen / Tornintie
Torrbackvägen
Vargmoss skogsväg
Varvsvägen
Vägviksvägen / Vägvikintie
Vägviksgränd
Väktarsgränd / Väkkärinkuja
Västerstigen / Länsipolku
Västervägen /Länsitie
Ådalsvägen 
Åmossa-Skottvägen

Bergö
Bergö Fiskehamnsväg
Bergö-Holmvägen
Bergö Nyvägen
Bergövägen / Bergöntie
Björkörsvägen
Bredhällsvägen / Bredhällanintie
Båthushagavägen
Degermarsvägen
Dyviksvägen
Farmarvägen
Finnistået
Galgörsvägen
Granöskatavägen
Hamnfladavägen
Hästgrundsvägen
Kalvskärsviksvägen
Klobbhagavägen
Klobbörsskatavägen
Kröveluddsvägen
Långö skogsväg
Munkörsvägen
Norrsundsvägen / Norrsundintie
Norrövägen / Norröntie
Nötholmsvägen / Nötholmintie
Parkstigen / Puistopolku
Perisgrundvägen / Perisgrundintie
Pihlasvägen
Storstensvägen
Svartbådavägen
Svartnäsvägen
Sviditået
Valltået

Norra Pörtom / Pohjois-pirttikylä
Granholmsvägen
Högdal skogsväg
Jutbackvägen
Jutskogsvägen / Jutskogintie
Kajane skogsväg
Kärrvägen
Lissmossvägen
Långängsvägen
Mossavägen
Mossbackavägen
Nordströmsvägen
Norrbackvägen
Raineås skogsväg
Råholmsvägen
Sanelidvägen
Storskogsvägen
Syrénsvägen
Ängsvägen 

 

 mars 16 068