Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikt

PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

Aktuella planläggningsprojekt framgår ur planläggningsöversikten. Ansvarig för översikten är planläggningsingenjör Jonas Aspholm tfn 050 412 5900

Planläggningsöversikt 31.12.2018

Vill du ha översikten i pappersformat ta kontakt med Monica Asplund tfn 050 401 2405

 

IMG 3763