Detaljplaner

Detaljplaner

Fastställda detaljplaner från 2006 och framåt:

Yttermalax:

Brinken kv 1-13 ändring                                         21.9.2006          

Malmgränd kv 130-131 ändring                          17.12.2007

Norra Brinkens industriområde                          15.12.2008

Köpings HVC kv 134 ändring                                16.11.2009

Åminne kolonilottsomr, ändring                           13.2.2012

Klockarbacken bost.omr, kv 175-177, ändring    13.2.2012  

Köpings (S -Market), kv 151 utvidgning                 11.6.2012

Köpings (värmecentral) kv 187 ändring                 10.12.2012

Köpings 1(Aktia Bank mm) kv 127 o137, ändring 11.4.2013

Hage (Svarvar)                                                      10.4.2014

Åminne, utvidgning (Hedman mfl)                          16.4.2015

Rölandet, bostadsområde                                      28.1.2016

Yttermalax skolområde, ändring                             28.1.2016

Brinken, industriområde, ändring                           9.6.2016

Köpings I A, ändring                                                 29.6.2017

Övermalax:

Hinders  kv 220-224                                                   13.6.2011

Holmasis kv 284-290 + Bjerga kv 254, ändr           1.10.2012

Petalax:

Backen, kv 340 o 341, ändring                                    6.3.2013

Idrottsomr o branddepå, kv 353 o354,rev               28.11.2013 

Flygfoto EHB