Aktuella planer

Aktuella planer

 


DETALJERAD DELGENERALPLAN - ÖJNA

Bakgrund: Huvudsyftet med planläggningsarbetet är att uppgöra en detaljerad delgeneralplan och fastställa områdets användningsändamål som fast bosättning. I den delgeneralplan som berör området (Havsnära boende delgeneralplan södra delen – 14.12.2004) får man välja användningsändamål mellan fritidsboende och fast boende. I och med denna plan vill markägaren slå fast användningsändamålet på området (fast boende), fastställa byggnadsplatsernas placering och även utreda möjligheterna att höja på tomternas byggrätt.

Planskeden:

 • PDB och planutkast till påseende: 14.6.-3.8.2018
 • Planförslag till påseende: __.__.-__.__.201_

 

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE

Bakgrund: Syftet med planläggningen är att uppdatera detaljplanen så att den dels motsvarar dagens situation men även så att den ger möjlighet till utveckling av området framöver.

Planskeden:

 • PDB och planutkast till påseende: 14.6.-3.8.2018
 • Planförslag till påseende: __.__.-__.__.201_

 

 


STRANDDETALJPLAN - STENSKÄRET

Bakgrund: Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Stenskäret med Malax strandgeneralplan som utgångspunkat. I planeringen utreds en omdisponering av strandgeneralplanens utvisade RA-byggplatser på ett mer ändamålsenligt sätt. Utöver detta undersöks hur en eventuell framtida vägdragning till tomterna kan förverkligas på holmen, samt en ringa höjning av byggrätten till 150 m² per tomt. Angående RM/480-området undersöks hur många enskilda byggplatser detta kan omvandlas till.

Planskeden:

 • PDB och planutkast till påseende: 14.6.-3.8.2018
 • Planutkast till påseende: __.__.-__.__.201_
 • Planförslag till påseende: __.__.-__.__.201_

 

 


DELGENERALPLAN (REVIDERING) - DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK 9.10.2014 § 65

Bakgrund: Målet är att göra upp en reviderad delgeneralplan som ger möjlighet att bygga högre vindkraftverk än gällande plan tillåter. Tidigare maxhöjd för vindkraftverken var 200m, nu är målsättningen 250m.

Planskeden:

 • PDB och planutkast till påseende: 14.2.–16.3.2018
 • Planförslag till påseende: 5.4.–7.5.2018

 

 


DETALJPLAN - SÖDERFJÄRDSBACKEN

Bakgrund: Kommunens målsättning med detaljplanen är att ge möjlighet till ökad befolkningstillväxt i den
direkta närheten av Malax kommuncentrum i Yttermalax. Kommunen önskar kunna erbjuda attraktiva tomter i en landsbygdsnära småhusmiljö. Områdets strategiska läge medför korta avstånd till flertalet arbetsplatser i regionen samt till regioncentrumet Vasa.

Planskeden:

 • PDB till påseende: 23.5.-8.7.2016
 • Planutkast till påseende: 14.2.-16.3.2018
 • Planförslag till påseende: __.__.-__.__.2018

* Söderfjärdsbackens bostadsområde, kommunens mark, se karta nedan
     PR 01022018 a


 

 

Senast uppdaterad 06.08.2018 13:42