Aktuella planer

Aktuella planer


REVIDERING - DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK 9.10.2014 § 65

Bakgrund: Målet är att göra upp en reviderad delgeneralplan som ger möjlighet att bygga högre vindkraftverk än gällande plan tillåter. Tidigare maxhöjd för vindkraftverken var 200m, nu är målsättningen 250m.

Planskeden:

PDB och planutkast till påseende: 14.2–16.3.2018
Planförslag till påseende: 5.4–7.5.2018

Planförslag, karta
Planbeskrivning
Program för deltagande och bedömning
Bullerutredning
Skuggutredning
Synlighetsanalys
Fotomontage
Bemötandesammanställning i utkastskedet 
Konsekvenser fågelbestånd

 


SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN

Bakgrund: Kommunens målsättning med detaljplanen är att ge möjlighet till ökad befolkningstillväxt i den
direkta närheten av Malax kommuncentrum i Yttermalax. Kommunen önskar kunna erbjuda attraktiva tomter i en landsbygdsnära småhusmiljö. Områdets strategiska läge medför korta avstånd till flertalet arbetsplatser i regionen samt till regioncentrumet Vasa.

Planskeden:

  • PDB till påseende: 23.5-8.7.2016
  • Planutkast till påseende: 14.2-16.3.2018
  • Planförslag till påseende: __.__-__.__.2018

* Söderfjärdsbackens bostadsområde, kommunens mark, se karta nedan
     PR 01022018 a


 

 

Senast uppdaterad 05.04.2018 08:58