Aktuella planer

Aktuella planer

DETALJPLAN - SÖDERFJÄRDSBACKEN

Bakgrund: Kommunens målsättning med detaljplanen är att ge möjlighet till ökad befolkningstillväxt i den direkta närheten av Malax kommuncentrum i Yttermalax. Kommunen önskar kunna erbjuda attraktiva tomter i en landsbygdsnära småhusmiljö. Områdets strategiska läge medför korta avstånd till flertalet arbetsplatser i regionen samt till regioncentrumet Vasa.

Planskeden:

Planläggningsingenjör Jonas Aspholm svarar på frågor, tfn 050 412 5900, jonas.aspholm@malax.fi. Anmärkningar/utlåtanden inlämnas senast 15.10.2018 till Malax kommun, Kommunstyrelsen, Malmgatan 5, 66100 MALAX eller malax@malax.fi.

 

* Söderfjärdsbackens bostadsområde, kommunens mark, se karta nedanPR 01022018 a

 


DETALJERAD DELGENERALPLAN - ÖJNA

Bakgrund: Huvudsyftet med planläggningsarbetet är att uppgöra en detaljerad delgeneralplan och fastställa områdets användningsändamål som fast bosättning. I den delgeneralplan som berör området (Havsnära boende delgeneralplan södra delen – 14.12.2004) får man välja användningsändamål mellan fritidsboende och fast boende. I och med denna plan vill markägaren slå fast användningsändamålet på området (fast boende), fastställa byggnadsplatsernas placering och även utreda möjligheterna att höja på tomternas byggrätt.

Planskeden:

  • PDB och planutkast till påseende: 14.6-3.8.2018
  • Planförslag till påseende: __.__-__.__.201_

 

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE

Bakgrund: Syftet med planläggningen är att uppdatera detaljplanen så att den dels motsvarar dagens situation men även så att den ger möjlighet till utveckling av området framöver.

Planskeden:

  • PDB och planutkast till påseende: 14.6-3.8.2018
  • Planförslag till påseende: __.__-__.__.201_

 

 


STRANDDETALJPLAN - STENSKÄRET

Bakgrund: Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Stenskäret med Malax strandgeneralplan som utgångspunkat. I planeringen utreds en omdisponering av strandgeneralplanens utvisade RA-byggplatser på ett mer ändamålsenligt sätt. Utöver detta undersöks hur en eventuell framtida vägdragning till tomterna kan förverkligas på holmen, samt en ringa höjning av byggrätten till 150 m² per tomt. Angående RM/480-området undersöks hur många enskilda byggplatser detta kan omvandlas till.

Planskeden:

  • PDB och planutkast till påseende: 14.6-3.8.2018
  • Planutkast till påseende: __.__-__.__.201_
  • Planförslag till påseende: __.__-__.__.201_

 

 


DELGENERALPLAN (REVIDERING) - DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK 9.10.2014 § 65

Bakgrund: Målet är att göra upp en reviderad delgeneralplan som ger möjlighet att bygga högre vindkraftverk än gällande plan tillåter. Tidigare maxhöjd för vindkraftverken var 200m, nu är målsättningen 250m.

Planskeden:

  • PDB och planutkast till påseende: 14.2–16.3.2018
  • Planförslag till påseende: 5.4–7.5.2018

 

 

 

 


 

Senast uppdaterad 13.09.2018 12:34