Aktuella planer

Aktuella planer


Följande planhandlingar är till påseende 14.6-3.8.2018

DETALJERAD DETALJPLAN ÖJNA

* Program för deltagande och bedömning (PDB)

* Planutkast (karta)

* Planbeskrivning

DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE

* Program för deltagande och bedömning

* Planutkast (karta)

* Planbeskrivning

STRANDDETALJPLAN -STENSKÄRET

Till påseende 14.6 -3.8.2018:

* Program för deltagande och bedömning

 

Utlåtanden/ åsikter inlämnas senast 3.8.2018 till Malax kommun, Tekniska nämnden, Malmgatan 5, 66100  Malax eller malax@malax.fi

Planläggningsingenjör Jonas Aspholm svarar på frågor, tfn 050 412 5900, jonas.aspholm@malax.fi


 

 

 

 

REVIDERING - DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK 9.10.2014 § 65

Bakgrund: Målet är att göra upp en reviderad delgeneralplan som ger möjlighet att bygga högre vindkraftverk än gällande plan tillåter. Tidigare maxhöjd för vindkraftverken var 200m, nu är målsättningen 250m.

Planskeden:

  • PDB och planutkast till påseende: 14.2–16.3.2018
  • Planförslag till påseende: 5.4–7.5.2018

 


SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN

Bakgrund: Kommunens målsättning med detaljplanen är att ge möjlighet till ökad befolkningstillväxt i den
direkta närheten av Malax kommuncentrum i Yttermalax. Kommunen önskar kunna erbjuda attraktiva tomter i en landsbygdsnära småhusmiljö. Områdets strategiska läge medför korta avstånd till flertalet arbetsplatser i regionen samt till regioncentrumet Vasa.

Planskeden:

  • PDB till påseende: 23.5-8.7.2016
  • Planutkast till påseende: 14.2-16.3.2018
  • Planförslag till påseende: __.__-__.__.2018

* Söderfjärdsbackens bostadsområde, kommunens mark, se karta nedan
     PR 01022018 a


 

 

Senast uppdaterad 13.06.2018 11:20