Planläggning

Planläggning

Målet med planläggningen är att producera en högklassig miljö för bostäder, arbetsplatser och rekreation. Planläggningen styrs av Markanvändnings- och bygglagen (MBL) , landskapsplanen och olika rekommendationer från miljöministeriet. Kommunen ansvarar för all planläggning inom dess område.

Generalplanerna ger riktlinjer för byggandet och detaljplanerna bestämmer byggandet inom ett visst område.

Blankett för åsikter/anmärkning om planläggning finns här

Om du har frågor om planer och planering i Malax ta kontakt med:

Jonas Aspholm
Planläggningsingenjör, Tekniska avdelningen

 


Kyrkbacken

Senast uppdaterad 29.11.2018 09:12