Planläggning

Planläggning

Målet med planläggningen är att producera en högklassig miljö för bostäder, arbetsplatser och rekreation. Planläggningen styrs av Markanvändnings- och bygglagen (MBL) , landskapsplanen och olika rekommendationer från miljöministeriet. Kommunen ansvarar för all planläggning inom dess område.

Generalplanerna ger riktlinjer för byggandet och detaljplanerna bestämmer byggandet inom ett visst område.

Om du har frågor om planer och planering i Malax ta kontakt med:

Jonas Aspholm
Planläggningsingenjör, Tekniska avdelningen

 


Kyrkbacken

Senast uppdaterad 11.10.2018 12:21