Jump to content Jump to search
Skyddsområden

Skyddsområden

Natura 2000 
I Malax kommun finns fem områden som hör till Natura 2000-nätverket; Kajaneskogen (FI0800157), Kvarkens skärgård (FI0800130), Petalax åmynning (FI0800054), Sanemossen (FI0800021), Kackurmossen (FI0800018). Länken ger mera information kommunvis om områden som hör till Natura 2000-nätverket (på finska).

Kvarkens världsarv

Kvarkens naturguide med information om naturen och vandringsleder i Kvarkenområdet.

Vass en sommardag

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 11.12.2020 10:35