Jump to content Jump to search
Tomtreservering

Tomtreservering

Kontinuerlig reservering på alla bostadsområden!

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Man kan ansöka om tomt kontinuerligt. När nya bostadsområden blir planerade lottas tomterna ut.

Gör tomtreserveringen skriftligt med blankett till monica.asplund@malax.fi.
Postadress: Malax kommun, tekniska avdelningen, Malmgatan 5, 66100 Malax. Kom ihåg att uppge kontaktuppgifter! Tekniska direktören beviljar reserveringen och ett skilt tomtreserveringsavtal görs upp.

Reserveringstiden för bostadstomter är tre år, för övriga i regel ett år. Tomtreserveringsavgiften varierar och kommunfullmäktige fastställer avgiften varje år. Reserveringsavgiften för en egnahemshustomt är 243 euro för det första året (2020). För parhustomter är reserveringsavgiften 305 euro/ påbörjad 1000 m².  Om tomten köps inom ett år får man reserveringsavgiften tillbaka.

Om du är intresserad av en industritomt kan du ta kontakt med Monica eller kommundirektör Jenny Malmsten tfn 050 437 2447. Reserveringsavgiften för en industritomt är 975 euro (2020).

Senast uppdaterad 28.08.2020 12:48