Tomtreservering

Tomtreservering

Frågor angående lediga tomter kan göras per telefon till Monica Asplund tfn 050 401 2405.

Man kan ansöka om tomt kontinuerligt. När nya bostadsområden blir planerade lottas tomterna ut.

Gör tomtreserveringen skriftligt med blankett eller en fristående ansökan till monica.asplund@malax.fi
Postadress: Malax kommun, tekniska avdelningen, Malmgatan 5, 66100 Malax. Kom ihåg att uppge kontaktuppgifter! Tekniska direktören Lars Lundegård beviljar reserveringen och ett skilt tomtreserveringsavtal görs upp.

Reserveringstiden för bostadstomter är tre år, för övriga i regel ett år. Tomtreserveringsavgiften varierar och kommunfullmäktige fastställer avgiften varje år. Reserveringsavgiften för en egnahemshustomt är 230 euro för det första året (2018). Om tomten köps inom ett år får man reserveringsavgiften tillbaka.

Om du är intresserad av en industritomt kan du ta kontakt med Monica eller t.f. kommundirektör Jenny Malmsten tfn 050 437 2447. Reserveringsavgiften för en industritomt är 930 euro (2018).

Senast uppdaterad 05.12.2018 14:43