Söderfjärdsbacken

Söderfjärdsbacken

Kontinuerlig tomtansökan på område A och längs Tranleden!

 

IMG 4066

IMG 4064

 

 

Reserverat 5.9.2019

 Reserveringar på område A med rött (5.9.2019)

 

resizedimage600450 IMG 3

IMG 4028

 

Tomtreserveringsblankett

Området är beläget vid randen av Söderfjärden, ca 17 km från Vasa torg. Till Malax centrum är det ungefär 2 km och till Pixne idrottsområde 5 km.

Hela Soderfjarden

Den första ansökningsomgången för tomter sker under tiden 2.7–20.8.2019.  Man kan ansöka om en tomt på område A eller längs Tranleden. Ifall flera vill ha samma tomt är det tekniska nämnden som bestämmer vem som får tomten.Tomtreserveringsavtalet skrivs för tiden 1.9.2019–31.3.2023.

 

Soderfjardsbacken A B C A4

Tomtpriser

AO-tomter på område A:
15 euro/m²

AO- och AP-tomter på område B och C:
10 euro/m²

AR- tomter på område C:
12 euro/m²

Tomtreserveringsavgift (AO-tomt):

1.9.2019- 31.3.2021           237 euro

1.4 - 31.3.2022                   474 euro

1.4 - 31.3.2023                   711 euro

 

 

 

Karta med tomtstorlek

Karta med kvartersnummer

Lägeskarta

Info om Söderfjärdsbacken och Malax (broschyr)

Video (vision).

Ta gärna kontakt om det är något du funderar på:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Nedan finns en visionsbild på hur det kan bli:

Skarmklipp 1

PR 07032018 A

 

Senast uppdaterad 13.09.2019 13:48