Söderfjärdsbacken

Söderfjärdsbacken

Området är beläget vid randen av Söderfjärden, ca 17 km från Vasa torg. Till Malax centrum är det ungefär 2,5 km och till Pixne idrottsområde 5 km.

Kontinuerlig tomtansökan på område A och längs Tranleden!

Svenska Yle 22.4.2020

Soderfjardsbacken flygbild 4webb

Bild Martin Nyqvist, hösten 2019
Karta med reserverade tomter   (juni 2020)

Tomtreserveringsblankett

Soderfjardsbacken A B C A4

Tomtpriser

AO-tomter på område A:
15 euro/m²

AO- och AP-tomter på område B och C:
10 euro/m²

AR- tomter på område C:
12 euro/m²

Tomtreserveringsavgift (AO-tomt):

År 1                                   243 euro

År 2                                   486 euro

År 3                                   729 euro

 

 

 

Karta med kvartersnummer

Lägeskarta

Info om Söderfjärdsbacken och Malax (broschyr)

Video (vision).

Byggbestämmelser (detaljplanekarta)

15.4.2020 4 komprimerad

Fin utsikt 22.5.2020

Infrabyggandet inleddes 14.4.2020. Arbetet ska vara helt klart 31.5.2021

 

Tranleden 22.5.20

Vagarna byggs

22.5.2020

    

Cykelvag

utsikt 3

 14.7.2020

                                                                           

Ta  kontakt om det är något du funderar på:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Soderfjardsbacken flygbild 1 2
Foto: Martin Nyqvist

Senast uppdaterad 31.07.2020 11:01