Söderfjärdsbacken

Söderfjärdsbacken

Kommunfullmäktige godkände planen för Söderfjärdsbackens bostadsområde15.11.2018.  På området finns närmare 130 tomter av olika storlek och för olika ändamål. Kommunaltekniken på en del av området byggs 2019.  En del av tomterna kan reserveras från våren 2019.  Meddela gärna ditt intresse till Monica Asplund monica.asplund@malax.fi tfn 050 401 2405 redan nu.

Karta med tomtstorlek

Karta med kvartersnummer

Lägeskarta

 

Området är beläget vid randen av Söderfjärden, ca 17 km från Vasa torg. Till Malax centrum är det ungefär 2 km och till Pixne idrottsområde 5 km.

 Nedan finns en visionsbild på hur det kan bli:

Skarmklipp 1

PR 07032018 A

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 19.11.2018 09:00