Söderfjärdsbacken

Söderfjärdsbacken

Kommunstyrelsen behandlar 6.5.2019 priserna för tomterna på Söderfjärdsbacken. Enligt förslag kommer område A att byggas först och priset på en vanlig egnahemshustomt föreslås bli 15 euro per kvadratmeter.

 Anbudsförfrågan för planeringen av området är ute.Själva byggandet påbörjas hösten 2019.

En del av tomterna kan reserveras från våren 2019.  Meddela gärna ditt intresse till Monica Asplund monica.asplund@malax.fi tfn 050 401 2405 redan nu.

Karta med tomtstorlek

Karta med kvartersnummer

Lägeskarta

 

Området är beläget vid randen av Söderfjärden, ca 17 km från Vasa torg. Till Malax centrum är det ungefär 2 km och till Pixne idrottsområde 5 km.

 Nedan finns en visionsbild på hur det kan bli:

Skarmklipp 1

PR 07032018 A

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 30.04.2019 13:42