Jump to content Jump to search
Söderfjärdsbacken

Söderfjärdsbacken

Bild med akrar2

Foto: Mats Stolpe 20.8.2020

Området är beläget vid randen av Söderfjärden, ca 17 km från Vasa torg. Till Malax centrum är det ungefär 2,5 km och till Pixne idrottsområde 5 km.

Kontinuerlig tomtansökan på område A och längs Tranleden!

 

Oversikt med vagar 1

Oversikt med vagar 3

Foton: Mats Stolpe 20.8.2020


Karta med reserverade tomter   (augusti 2020)

Tomtreserveringsblankett

Soderfjardsbacken A B C A4

Tomtpriser

AO-tomter på område A:
15 euro/m²

AO- och AP-tomter på område B och C:
10 euro/m²

AR- tomter på område C:
12 euro/m²

Tomtreserveringsavgift (AO-tomt):

År 1                                   243 euro

År 2                                   486 euro

År 3                                   729 euro

 

 

 

Karta med kvartersnummer

Lägeskarta

Info om Söderfjärdsbacken och Malax (broschyr)

Video (vision).

Byggbestämmelser (detaljplanekarta)

15.4.2020 4 komprimerad

Fin utsikt 22.5.2020

Infrabyggandet inleddes 14.4.2020. Arbetet ska vara helt klart 31.5.2021

 

Tranleden 22.5.20

Vagarna byggs

22.5.2020

    

Cykelvag

utsikt 3

 14.7.2020

 

Berg

Till vanster

8.8.2020

     

Soderfjardsbacken nerat 2

Tranleden

1.10.2020

                                                                     

Ta  kontakt om det är något du funderar på:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Soderfjardsbacken flygbild 1 2
Foto: Martin Nyqvist 2019

Senast uppdaterad 02.10.2020 15:27