Jump to content Jump to search
Rölandet

Rölandet

Rölandets bostadsområde  finns i Yttermalax, endast 600 meter från skolan. Avståndet till daghemmet Knattebo och Yttermalax centrum med hälsovårdscentral, kommungård, banker och butiker är ca 2 km. Pixne idrottsområde med bla ishall finns på ett avstånd om ca 1,5 km .Till Vasa kör man på under en halv timme. Tomtpris 7,10 euro/m² (2023)

Området är en utvidgning av Mattlarområdet

Karta som pdf

Rolandet vacker vinterbild 9.12.2021

Rolandet lediga tomter

 

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

 

Senast uppdaterad 01.03.2023 14:59