Holmasis

Holmasis

Till Holmasis bostadsområde kommer man genom att svänga från Malaxvägen och köra Emausvägen till slut. Det finns en lättrafikled till Bjerga området, så alla tre områdena bildar en helhet. Tomterna är högt belägna med angränsande tallskog. Till Pixne idrottsområde är det ungefär 1,5 km och till skolan 3km.

 Endast några tomter kvar!

 

Holmasis flygbild 1 2019

Foto: Martin Nyqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmasis 1. 18.9.2019

Holmasis 3.6.11.2019

18.9.2019                                                                                 6.11.2019

 

Emaus pr karta nov 19

 

Karta som pdf

 

 

 

 

 

 

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 15.11.2019 15:51