Holmasis

Holmasis

Till Holmasis bostadsområde kommer man genom att svänga från Malaxvägen och köra Emausvägen till slut. Det finns en lättrafikled till Bjerga området, så alla tre områdena bildar en helhet. Tomterna är högt belägna med angränsande tallskog. Till Pixne idrottsområde är det ungefär 1,5 km och till skolan 3km.

Holmasis o idrottsomradet

IMG 3505

Holmasis 2

 Karta (25.10.2018) över hela området Emaus-Holmasis- Bjerga

Följande tomter är lediga (21.1.2019)

Tomt adress storlek m² pris  euro (2019)
1/287 Holmasisgränd 2017 12505,40
       
       
3/288 Holmasisvägen 1822 11296,40
1/285 Holmasisvägen 2287 14179,40
2/284 Holmasisvägen 1918 11891,60
2/286 Holmasisvägen 1970 12214
4/286 Holmasisvägen 2237 13869,40

 

 Karta over Malax

 

 

 

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 25.01.2019 13:14