Jump to content Jump to search
Holmasis

Holmasis

Till Holmasis bostadsområde kommer man genom att svänga från Malaxvägen och köra Emausvägen till slut. Det finns en lättrafikled till Bjerga området, så alla tre områdena bildar en helhet. Tomterna är högt belägna med angränsande tallskog. Till Pixne idrottsområde är det ungefär 1,5 km och till skolan 3 km. Tomtpris 6,40 euro/m2

 Endast några tomter kvar!Holmasis flygbild 1 2019
Foto: Martin Nyqvist

Holmasis 1 22.5.2020

Holmasis 3.6.11.2019

22.5.2020                                                                           6.11.2019

 

Holmasis bostadsomrade Okt 2020

 Karta som pdf

 

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 21.10.2020 13:45