Holmasis

Holmasis

Till Holmasis bostadsområde kommer man genom att svänga från Malaxvägen och köra Emausvägen till slut. Det finns en lättrafikled till Bjerga området, så alla tre områdena bildar en helhet. Tomterna är högt belägna med angränsande tallskog. Till Pixne idrottsområde är det ungefär 1,5 km och till skolan 3km.

IMG 3505

IMG 3508

 

Följande tomter är lediga (9.10.2018)

Tomt adress storlek m² pris  euro
1/287 Holmasisgränd 2017 12102
       
2/288 Holmasisvägen 1907 11442
3/288 Holmasisvägen 1822 10932
1/285 Holmasisvägen 2287 13722
2/284 Holmasisvägen 1918 11508
2/286 Holmasisvägen 1970 11820
4/286 Holmasisvägen 2237 13422

 

Karta finns här

Flygfoto ledigt 29.5.2018

Lediga tomter märkta med blått

 

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 25.10.2018 13:01