Hinders

Hinders

I Övermalax centrum finns Hinders parhusområde alldeles invid ån. Det finns tre lediga tomter.

 Hinders bostadsomrade Feb 2020

Tomtreserveringsavgiften för en parhustomt är 305 euro per påbörjad m² (2020).

Tomtpris 8,40 euro/ m².

Hinders 1.2019

Hinders 25.2.20


Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 10.06.2020 08:51