Hinders

Hinders

I Övermalax centrum finns Hinders parhusområde alldeles invid ån. Det finns tre lediga tomter.

 

Hinders bostadsomrade Feb 2020

       
       
       
       

 Tomtreserveringsavgiften för en parhustomt är 305 euro per påbörjad m²  (2020)

 Tomtpris 8,40 euro/ m²

 

Hinders 1.2019

Hinders 25.2.20


Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 04.03.2020 13:12