Jump to content Jump to search
Emaus

Emaus

Emaus bostadsområde är beläget alldeles vid gränsen mellan Över- och Yttermalax. Till skolan och butikerna är det 3 km, till Pixne idrottsområde är det under 1 km. Tomterna är stora och natursköna. Tomtpris 6,40 euro/m2

Emaus 1 22.5.2020

Emaus 3 22.5.2020

 Foton 22.5.2020

 

Emaus bostadsomrade Feb 2020

Karta som pdf februari 2020  Holmasis Emaus flyg 2019

Holmasis- Emaus foto Martin Nyqvist

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 10.06.2020 08:49