Jump to content Jump to search
Avgifter

Avgifter

Avgifter på planerade områden år 2023

Tomtpris (moms 0 %)
Egnahemshus (AO,AP)
- Yttermalax, Övermalax
- Petalax
- Bergö, Långåminne
- Söderfjärdsbacken A-området
- Söderfjärdsbacken B-, och C-området

Radhus och parhus, hus med två bostäder
- Yttermalax, Övermalax
- Petalax
- Bergö, Långåminne
- Söderfjärdsbacken radhus

Affärshus
Våningshus

Industriområden
Tillägg för affärsbyggnadsrätt e/ tillåten våningsyta

euro/m²

7,10
5,80
4,70
15,00
10,00

9,40
7,10
5,80
12,00

5,80
23,50/m²/byggnadsr

2,30-3,60

2,30

Ersättning för eventuell skog tillkommer enligt värdering

Tomtreserveringsavgift (moms 0 %)
Egnahemshus
Radhus, parhus per påbörjad 1000 m²
Affärshus per påbörjad 1000 m²
Industriområden

euro/år
270,00
338,00
492,00
1084,00


En tomt får reserveras högst tre år och ska inlösas inom tre månader efter att byggandet påbörjats. Tomtreserveringsavgiften fördubblas andra året och tredubblas tredje året av reserveringstiden. Byggföretag får reservera högst två tomter på nya detaljplaneområden. För byggföretag är reserveringstiden ett år.

Blankett för tomtreservering

Vatten- och avloppsanslutningsavgifter
Normal vattenanslutningsavgift (moms 0 %)                2 400 euro
Grundavgift (inkl moms)                                            136,40 euro/år
Vattenförbrukningsavgift (inkl moms)                         1,43 euro/m³

Normal avloppsanslutningsavgift (moms 0 %)              4 600 euro
Grundavgift (inkl moms)                                             161,20 euro/år
Avloppsvattenförbrukningsavgift (inkl moms)             2,23 euro/m³

Moms 24 % ingår i vatten- och avloppsavgifterna Anslutningsavgiften är momsfri.


Angående byggande och vatten och avlopp, se under respektive rubrik.

 

Senast uppdaterad 04.05.2023 15:45