Avgifter

Avgifter

Avgifter på planerade områden år 2018

Tomtpris (moms 0%)
Egnahemshus (AO,AP)

- Yttermalax, Övermalax
- Petalax
- Bergö, Långåminne


Radhus och parhus, hus med två bostäder
- Yttermalax och Övermalax
- Petalax
- Bergö, Långåminne
Affärshus
Våningshus


Industriområden

euro/m²


6,00
5,00
4,008,00
6,00
5,00
5,00
20,00/m² byggnadsr

2-3 €/m²

Ersättning för eventuell skog tillkommer enligt värdering

Tomtreserveringsavgift (moms 0%)
Egnahemshus
Radhus, parhus per påbörjad 1000 m²
Affärshus per påbörjad 1000 m²
Industriområden

euro/år
230,00
290,00
420,00
930,00


En tomt får reserveras högst 3 år och ska inlösas inom tre månader efter att byggandet påbörjats. Tomtreserveringsavgiften fördubblas andra året och tredubblas tredje året av reserveringstiden. Byggnadsföretag får reservera högst två tomter på nya detaljplaneområden.Reserveringstiden för byggnadsföretag är ett år. 

Vatten- och avloppsanslutningsavgifter
Normal vattenanslutningsavgift (moms 0 %)                2250 euro
Grundavgift (exkl moms)                                            100,00 euro/år
Vattenförbrukningsavgift (exkl moms)                         1,15 euro/m³

Normalavloppsanslutningsavgift (moms 0 %)              4500 euro
Grundavgift (exkl moms)                                             120,00 euro/år
Avloppsvattenförbrukningsavgift (exkl moms)             1,80 euro/m³

Moms 24 % tilläggs på vatten- och avloppsavgifter.

 

Angående byggande och vatten och avlopp, se under respektive rubrik.

Närmare uppgifter ger kanslisekreterare Monica Asplund, tfn 050 401 2405.

Senast uppdaterad 25.08.2018 21:21