Avgifter

Avgifter

Avgifter på planerade områden år 2019

Tomtpris (moms 0%)
Egnahemshus (AO,AP)

- Yttermalax, Övermalax
- Petalax
- Bergö, Långåminne

- Söderfjärdsbacken A-området

- Söderfjärdsbacken B, o C området


Radhus och parhus, hus med två bostäder
- Yttermalax och Övermalax
- Petalax
- Bergö, Långåminne
Affärshus
Våningshus
- Söderfjärdsbacken radhus

Industriområden

euro/m²


6,20
5,10
4,10

15

10

8,20
6,20
5,10
5,10
20,60/m² byggnadsr

12
2,05-3,10 €/m²

Ersättning för eventuell skog tillkommer enligt värdering

Tomtreserveringsavgift (moms 0%)
Egnahemshus
Radhus, parhus per påbörjad 1000 m²
Affärshus per påbörjad 1000 m²
Industriområden

euro/år
237,00
298,00
432,00
957,00


En tomt får reserveras högst 3 år och ska inlösas inom tre månader efter att byggandet påbörjats. Tomtreserveringsavgiften fördubblas andra året och tredubblas tredje året av reserveringstiden. Byggnadsföretag får reservera högst två tomter på nya detaljplaneområden.Reserveringstiden för byggnadsföretag är ett år. 

Blankett för tomtreservering

Vatten- och avloppsanslutningsavgifter
Normal vattenanslutningsavgift (moms 0 %)                2250 euro
Grundavgift (inkl moms)                                            136,40 euro/år
Vattenförbrukningsavgift (inkl moms)                         1,43 euro/m³

Normalavloppsanslutningsavgift (moms 0 %)              4500 euro
Grundavgift (exkl moms)                                             161,20 euro/år
Avloppsvattenförbrukningsavgift (exkl moms)             2,23 euro/m³

Moms 24 %ingår i vatten- och avloppsavgifterna Anslutningsavgiften är momsfri.

 

Angående byggande och vatten och avlopp, se under respektive rubrik.

Närmare uppgifter ger kanslisekreterare Monica Asplund, tfn 050 401 2405.

Senast uppdaterad 12.06.2019 13:56