Yttermalax

Yttermalax

Polishuset B 2
1 r + kv, 27 m²
Länsmansvägen 3
Hyra: 276,79 €/månad
Polishuset 11.6.2020


Storätaren F31
4 r + k, 91,5 m²
Byåkersvägen 5
Hyra: 654,11 €/mån

Storataren 2 22.5.2020


Klockarjakob E12
3 r +k, 80 m²
Långgatan 1
Hyra: 671.08/mån

Klockarjakob F18
3 r + k, 80 m²
Långgatan 1
Hyra 671,08/mån

Klockarjakob F19
3r + k, 80 m²
Långgatan 1
Hyra 671,08/ mån
Klockarbacken 2 22.5.2020