Yttermalax

Yttermalax

FAb Yttermalax
Storätaren A 2
3 r + k, 82 m²
Byåkersvägen 5
Hyra: 566,13 €/månad
Biltak: 15,35 €/månad

FAb Yttermalax
Storätaren B 5
3 r + k, 82 m²
Byåkersvägen 5
Hyra: 566,13 €/månad
Biltak: 15,35 €/månad