Yttermalax

Yttermalax

FAb Yttermalax
Klockarjakob F 18
3 r + k, 80 m²
Långgatan 1
Hyra: 654,36 €/månad
Biltak: 15,96 €/månad

Malax kommun
Mogårdens bostäder, A 4
1 r + kv, 37 m²
Mogårdsgränd 3 A 4
Hyra: 306,36 €/månad
Vatten: 17,90 €/månad