Jump to content Jump to search
Petalax

Petalax

Västervägen, Västerstigen 19


Ämbetshuset, Petalaxvägen 13
B 3

3 r + kv, 68 m²
Hyra:516,80 €/mån + vatten 18,30
A1
4 r+ k, 113,4 m²
Hyra: 844,83 €/mån + vatten 18,30

Bab Sebbas-Norrstugränd, Sebbasgränd 9
A1,E5
1 r + kv, 35 m2
Hyra: 303,80 € mån
Vatten: 18,20 €/mån
Biltak: 17,10 €/mån

Radhuset i Petalax, Sebbasgränd 3
A1, A2
1 r + kv, 32, 5 m2
Hyra : 308,75 €/mån

 

Backen, Kallkärrvägen 5

 

 

Petalaxraden 5.5.2020
Ambetshuset 5.5.2020

Karta