Industritomter

Industritomter

Det finns lediga företagstomter på Brinken och Norra Brinken i Yttermalax och i Bofjärden i Petalax. 

Sammanställning över alla industritomter

Brinken och Norra Brinken

På industriområdena i Yttermalax finns fina tomter för industrirelaterad verksamhet, Området ligger intill den södra specialtransportrutten till Vasa hamn.  Avståndet till hamnen liksom till flygplatsen är under 20 km (20 min). Utöver den fördelaktiga logistiken är markens beskaffenhet bra och tomtpriset konkurrenskraftigt.

Priset för en tomt  är 3 euro/ m² (2018). Tomtstorleken på Norra Brinken rör sig mellan 5116 m² och 13881 m². På det södra området finns två nya tomter.  Den ena tomten är 23442 m2 stor och kan delas enligt företagets behov.

Industritomter kan reserveras ett år för 930 euro. Om tomten inlöses inom ett år får man reserveringsavgiften tillbaka.

 

Ta kontakt så hittar vi tomten som passar er! 

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen


Jenny Malmsten
Tf. kommundirektör, Förvaltningsavdelningen


 

IMG 2450

IMG 33141

                                                       Brinken

                                                       Karta

                                                       Flygfoto, karttapaikka

Skarmklipp 1

 

IMG 33291

                                                 Norra Brinken

                                                Flygfoto, karttapaikka  (Lantmäteriverket)

 

Karta

Flygbild med vägnamn(Lantmäteriverket, karttapaikka)


 

Bofjärdens Industriområde

En tomt på Bofjärdens industriområde invid Strandvägen i Petalax kostar 2 euro/m ²

Karta


 

Tomterna presenteras också på Vasaregionens tomtregister

Närmare uppgifter ger:
Kanslisekreterare Monica Asplund tfn 050 401 2405 eller tf. kommundirektör Jenny Malmsten tfn 050 437 2447.

Nedan foton från Norra Brinken:

Skarmklipp 3

Skarmklipp 4

 

 IMG 5

 IMG 6