Industritomter

Industritomter

Det finns lediga industritomter på Brinken och Norra Brinken i Yttermalax och i Bofjärden i Petalax. 

Tomtpriser 2018: 2- 3 €/m2

Ta kontakt så hittar vi tomten som passar er! 

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen


Jenny Malmsten
Tf. kommundirektör, Förvaltningsavdelningen


 

IMG 2450

IMG 33141

                                                       Brinken

                                                       Flygfoto, karttapaikka

Skarmklipp 1

 

IMG 33291

                                                 Norra Brinken

                                                Flygfoto, karttapaikka  (Lantmäteriverket)

Norra Brinkens industriområde är beläget invid Strandvägen i Yttermalax, ca 15 km från Vasa hamn och flygfältet. Dataförbindelserna är utmärkta. Priset för en tomt på Norra Brinken är 3 euro/ m² (2018). Tomtstorleken rör sig mellan 5116 m² och 13881 m². Industritomter kan reserveras ett år för 930 euro. Om tomten inlöses inom ett år får man reserveringsavgiften tillbaka.

Karta

Flygbild med vägnamn(Lantmäteriverket, karttapaikka)


 

Nu har vi också två nya tomter på Brinkens industriområde.  Den ena som är 23442 m2 stor kan delas enligt kundens behov.

Brinkens industriområde

Bofjärdens industriområde


 

Tomterna presenteras också på Vasaregionens tomtregister

Närmare uppgifter ger:
Kanslisekreterare Monica Asplund tfn 050 401 2405 eller tf. kommundirektör Jenny Malmsten tfn 050 437 2447.

Skarmklipp 3

Skarmklipp 4

 

 IMG 5

 IMG 6