Hamnar

Hamnar

Bathus 28.2.20

Vi hyr ut båtplatser

Malax kommun hyr ut båtplatser i Åminne (Malax), Bockören och Vägvik (Petalax) samt i Perisgrund och Norrsund (Bergö). Ansvarig för hamnarna är Mikael Back. Siv Sandberg sköter uthyrningen av båtplatser:

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Siv Sandberg
Kanslist/ritare, Tekniska avdelningen

 Bild over hamnomradet
Åminne hösten 2019. Foto: Martin Nyqvist

Båtplatsernas pris 2020 (inkl moms 24 %):

Privatpersoner:
- normal kajbredd (3 m) 116 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 169 €

Företag:
- normal kajbredd (3 m) 180 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 248 €

Om hyreskontrakt görs efter 1.8, faktureras hälften av avgiften för den kvarvarande båtsäsongen.

Flyttning av boj: 79 €/gång.

Förvaring av båtar/båtkärror på hamnområdena/hamnarnas parkeringsplatser är olovlig  1.6–31.8. Ska flyttas, avgift 280 euro.

Arrende för båthusplats år 2020: 26,70 € (moms 0%)

Blankett för överföring av arrenderätt för båthus/ sommarstuga finns här

Bockoren 23.6.16 3

Norrsund2

Vagvik2

Bockören                                                  Norrsund                                               Vägvik

                                                                                   

 
aminne 01 230

Avfallshantering i hamnarna

I Åminne, Vägvik och Bockören finns kärl för brännbart avfall. I Åminne finns också en ekopunkt. 

Neste i Yttermalax har avfallsautomat för brännbart avfall. Betalningen sker med ett betalningskort som kan laddas. Avgiften är 0,30 €/kilo avfall. Betalningskort kan köpas t.ex. på följande ställen:
- Malax: Neste Pappadagis, tfn 06 365 1713
- Kvevlax: Stormossen, tfn 06 322 7200
- Korsnäs, Molpe: bensinstation Bergfolk, tfn 06 347 6727.

Sommarstugans ekoavgift
Sommarstugans ekoavgift (fast avfallsavgift) gäller per fastighet. Fastighetsägaren svarar för avgiften. Ekoavgiften är 11,31 €/sommarstuga/år. Besvär angående ekoavgiften riktas till Vasaregionens avfallsnämnd, Kyrkoesplananden 26, 65100 Vasa. NYTT: Plastinsamling vid ekopunkten vid S-Market.

Tilläggsinfo om avfallsärenden: Stormossen eller Vasa regionens avfallsnämnd

samt från Rinki

Högskär

Kommunens rekreationsområde Högskär, beläget ca 3 sjömil västerut från Åminne (karta här), kan användas fritt av alla båtförare i regionen. På holmen finns grillplats och utedass. Malax Navigationsklubb sköter om området. Kommunens ansvarsperson är Mikael Back.

Bild juni 16

Bild 2 juni 16

     Bilderna är från 11 juni 2016 då Malax Navigationsklubb ordnade Lilla rallyt. Fotograf Ralf Runonen.