Jump to content Jump to search
Hamnar

Hamnar

Gästhamnar

Bergö gästhamn är belägen i närheten av färjfästet

Åminne gästhamn finns bredvid Strandservice kiosken

Det är fritt att använda servicehusen vid gästhamnarna, men kommunen tackar för frivilliga bidrag.


Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020

Läs mera här


Båtplatser

Behöver du en båtplats i sommar? Då ska du kontakta Mikael Back, som söker reda på en plats och skickar avtal och faktura. Det är också Mikael som du ska kontakta om det är något problem i båthamnarna. Under Mikaels semester kan man fråga om båtplatser av Monica Asplund tfn 050 401 2405.

Malax kommun hyr ut båtplatser i Åminne (Malax), Bockören och Vägvik (Petalax) samt i Perisgrund och Norrsund (Bergö). I Bergö och Åminne finns gästhamnar.

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

 

 Vy över Åminne hamnområde
Åminne hösten 2019. Foto: Martin Nyqvist

Båtplatsernas pris 2020 (inkl moms 24 %):

Privatpersoner:
- normal kajbredd (3 m) 116 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 169 €

Företag:
- normal kajbredd (3 m) 180 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 248 €

Om hyreskontrakt görs efter 1.8, faktureras hälften av avgiften för den kvarvarande båtsäsongen.

Flyttning av boj: 79 €/gång.

Förvaring av båtar/båtkärror på hamnområdena/hamnarnas parkeringsplatser är olovlig  1.6–31.8. Båtarna ska flyttas, om inte påförs en avgift om 280 euro.


 

Båtar i vattnet vid hamnen i Bockören

Norrsund2

Vagvik2

Bockören                                                  Norrsund                                               Vägvik


Båthusplats

Kommunen arrenderar ut platser för båthus i Åminne, Bockören och Vägvik. Samfälligheterna i Malax respektive Petalax-Nyby ska godkänna arrendetagaren. Om du har köpt eller ärvt ett båthus ska arrenderätten överföras. Monica Asplund sköter överföringen. Fyll i blanketten och skicka den till oss, gärna per e-post: monica.asplund@malax.fi.  Samma blankett fungerar också för överföring av arrenderätt för sommarstugetomt.

Arrendet för en båthusplats år 2020 är 26,70 €.

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Bockoren 12.10.2020 3


Avfallshantering i hamnarna

I Åminne, Vägvik och Bockören finns kärl för brännbart avfall. I Åminne finns också en ekopunkt. 

Neste i Yttermalax har avfallsautomat för brännbart avfall. Betalningen sker med ett betalningskort som kan laddas. Avgiften är 0,30 €/kilo avfall. Betalningskort kan köpas t.ex. på följande ställen:
- Malax: Neste Pappadagis, tfn 06 365 1713
- Kvevlax: Stormossen, tfn 06 322 7200
- Korsnäs, Molpe: bensinstation Bergfolk, tfn 06 347 6727.

Sommarstugans ekoavgift
Sommarstugans ekoavgift (fast avfallsavgift) gäller per fastighet. Fastighetsägaren svarar för avgiften. Ekoavgiften är 11,31 €/sommarstuga/år. Besvär angående ekoavgiften riktas till Vasaregionens avfallsnämnd, Kyrkoesplananden 26, 65100 Vasa. NYTT: Plastinsamling vid ekopunkten vid S-Market.

Tilläggsinfo om avfallsärenden: Stormossen eller Vasa regionens avfallsnämnd

samt från Rinki


Högskär

Kommunens rekreationsområde Högskär, beläget ca 3 sjömil västerut från Åminne (karta här), kan användas fritt av alla båtförare i regionen. På holmen finns grillplats och utedass. Malax Navigationsklubb sköter om området. Kommunens ansvarsperson är Mikael Back.

Det är också navigationsklubbarna som sköter om att sätta ut remmare i farlederna. I Bergö finns Bergö båtklubb och i Petalax Petalax båt- och navigationsklubb.

Bild juni 16

Bild 2 juni 16

     Bilderna är från 11 juni 2016 då Malax Navigationsklubb ordnade Lilla rallyt. Fotograf Ralf Runonen.