Hamnar

Hamnar

 

 

11C03 220 small
Åminne

batarma2
Vägvik

Malax kommun hyr ut båtplatser i Åminne (Malax), Bockören och Vägvik (Petalax) samt i Perisgrund och Norrsund (Bergö). Ansvarig för hamnarna är Mikael Back.  Siv Sandberg  sköter uthyrningen av båtplatser:

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Siv Sandberg
Kanslist/ritare, Tekniska avdelningen

 

Båtplatsernas pris 2019 (inkl moms 24 %):

Privatpersoner:
- normal kajbredd (3 m) 113 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 165 €

Företag:
- normal kajbredd (3 m) 175 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 242 €

Om hyreskontrakt görs efter 1.8, faktureras hälften av avgiften för den kvarvarande båtsäsongen.

Flyttning av boj: 77,00 €/gång.

Olovlig förvaring av båtar/båtkärror på hamnområdena/hamnarnas parkeringsplatser 1.6–31.8: 273,00 €/år.

Arrende för båthusplats år 2019: 26 € (moms 0%)

 Blankett för överföring av arrenderätt för båthus/ sommarstuga finns här

Norrsund hamn 23.6.16 018

Bockoren 23.6.16 030

                                   Norrsund, Bergö                                                                   Bockören

 
aminne 01 230

Avfallshantering i hamnarna

I Åminne, Vägvik och Bockören finns kärl för brännbart avfall. I Åminne finns också en ekopunkt. 

Neste i Yttermalax har avfallsautomat för brännbart avfall. Betalningen sker med ett betalningskort som kan laddas. Avgiften är 0,30 €/kilo avfall. Betalningskort kan köpas t.ex. på följande ställen:
- Malax: Neste Pappadagis, tfn 06 365 1713
- Kvevlax: Stormossen, tfn 06 322 7200
- Korsnäs, Molpe: bensinstation Bergfolk, tfn 06 347 6727.

Sommarstugans ekoavgift
Sommarstugans ekoavgift (fast avfallsavgift) gäller per fastighet. Fastighetsägaren svarar för avgiften. Ekoavgiften är 11,31 €/sommarstuga/år . Besvär angående ekoavgiften riktas till Vasaregionens avfallsnämnd, Kyrkoesplananden 26, 65100 Vasa.  NYTT: Plastinsamling vid ekopunkten vid S-Market

Tilläggsinfo om avfallsärenden: Stormossen eller Vasa regionens avfallsnämnd

samt från Rinki

Högskär

Kommunens rekreationsområde Högskär, beläget ca 3 sjömil västerut från Åminne  (karta här), kan användas fritt av alla båtförare i regionen. På Holmen finns grillplats och utedass. Malax Navigationsklubb sköter om området. Kommunens ansvarsperson är Mikael Back.

Bild juni 16

Bild 2 juni 16

     Bilderna är från 11 juni 2016 då Malax Navigationsklubb ordnade Lilla rallyt. Fotograf Ralf Runonen.