Jump to content Jump to search
Hamnar

Hamnar

Båtplatser

Behöver du en båtplats i sommar? Då ska du kontakta Monica Asplund, som söker reda på en plats och skickar avtal och faktura. Om det är något problem med bryggan eller bojen kontakta  tekniska direktören John Södergran. Du kan också göra en felanmälan elektroniskt.

Malax kommun hyr ut båtplatser i Åminne (Malax), Bockören och Vägvik (Petalax) samt i Perisgrund och Norrsund (Bergö). Åminne, område 1 och Åminne område 2. En vanlig normalbred båtplats för privatpersoner kostar 117 euro år 2021.

Ansökan om båtplats (ifyllningsbar). Returneras till monica.asplund@malax.fi.

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen
Må–ti, varannan onsdag


Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

 

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

 

 Holmgrens 2

 Aminne II brygga rakt ut

 Aminne plats 105 119

 Åminne I (Holmgrens)                             Åminne II (211-232)                                Åminne II(105-119)

Båtplatsernas pris 2021 (inkl moms 24 %):

Privatpersoner:
- normal kajbredd (3 m) 117 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 171 €

Företag:
- normal kajbredd (3 m) 182 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 251 €

Om hyreskontrakt görs efter 1.8, faktureras hälften av avgiften för den kvarvarande båtsäsongen.

Flyttning av boj: 82 €/gång.

Förvaring av båtar/båtkärror på hamnområdena/hamnarnas parkeringsplatser är olovlig  1.6–31.8. Båtarna ska flyttas, om inte påförs en avgift om 280 euro.

Hyresvillkor för båtplats

Båtar i vattnet vid hamnen i Bockören

Båthamnen i Norrsund, Bergö

Fritidsbåthamnen i Vägvik

Bockören                                                  Norrsund                                               Vägvik


Båthusplats

Kommunen arrenderar ut platser för båthus i Åminne, Bockören och Vägvik. Samfälligheterna i Malax respektive Petalax-Nyby ska godkänna arrendetagaren. Om du har köpt eller ärvt ett båthus ska arrenderätten överföras. Monica Asplund sköter överföringen. Fyll i blanketten och skicka den till oss, gärna per e-post: monica.asplund@malax.fi.  Samma blankett fungerar också för överföring av arrenderätt för sommarstugetomt.

Arrendet för en båthusplats år 2021 är 27 €.

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Båthus vid Bockörens småbåtshamn hösten 2020


Avfallshantering i hamnarna

I Åminne, Vägvik och Bockören finns kärl för brännbart avfall. I Åminne finns också en ekopunkt.  Återvinningsstationen i Yttermalax, Norra Brinken är öppen måndagar och onsdagar kl 12-19, fredagar 14-19 och lördagar 10-14. Stationen tar emot all slags avfall.

Neste i Yttermalax har avfallsautomat för brännbart avfall. Betalningen sker med ett betalningskort som kan laddas. Avgiften är 0,30 €/kilo avfall. Betalningskort kan köpas t.ex. på följande ställen:
- Malax: Neste Pappadagis, tfn 06 365 1713
- Kvevlax: Stormossen, tfn 06 322 7200
- Korsnäs, Molpe: bensinstation Bergfolk, tfn 06 347 6727.

Sommarstugans ekoavgift
Sommarstugans ekoavgift (fast avfallsavgift) gäller per fastighet. Fastighetsägaren svarar för avgiften. Ekoavgiften är 11,31 €/sommarstuga/år. Besvär angående ekoavgiften riktas till Vasaregionens avfallsnämnd, Kyrkoesplananden 26, 65100 Vasa. NYTT: Plastinsamling vid ekopunkten vid S-Market samt vid återvinningsstationen på Norra Brinken.

Tilläggsinfo om avfallsärenden: Stormossen eller Vasa regionens avfallsnämnd samt från Rinki.


Gästhamnar

Bergö gästhamn är belägen i närheten av färjfästet.

Åminne gästhamn finns bredvid Strandservice kiosken.

Det är fritt att använda servicehusen vid gästhamnarna, men kommunen tackar för frivilliga bidrag.


Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020

Du kan läsa om sjötrafiklagen på Traficoms sidor


Högskär

Kommunens rekreationsområde Högskär, beläget ca 3 sjömil västerut från Åminne (karta här), kan användas fritt av alla båtförare i regionen. På holmen finns grillplats och utedass. Malax Navigationsklubb sköter om området. Kommunens ansvarsperson är Mikael Back.

Närmare info om Högskär finns här

Det är också navigationsklubbarna som sköter om att sätta ut remmare i farlederna. I Bergö finns Bergö båtklubb och i Petalax Petalax båt- och navigationsklubb.