Reparations- och energiunderstöd

Reparations- och energiunderstöd

Reparationsunderstöd

Från början av år 2017 beviljas reparationsunderstöden inte längre av kommunen utan av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA. I praktiken innebär detta att ansökningarna i fortsättningen ska lämnas in till ARA som tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.

Understöd kan beviljas för följande åtgärder:

  • reparationsunderstöd av äldres och handikappades bostäder
  • understöd för installation av hiss i efterhand
  • hinderlöshetsunderstöd


Ansökningarna om understöd lämnas in till ARA, som ger ytterligare information om understöden. 

www.ara.fi

 

Senast uppdaterad 25.11.2019 11:41