Jump to content Jump to search
Reparations- och energiunderstöd

Reparations- och energiunderstöd

Reparationsunderstöd
Reparationsunderstöd beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA, www.ara.fi. Ansökningar om understöd ska lämnas in till ARA som tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av dessa. Understöd kan beviljas för följande åtgärder:

  • Reparationsunderstöd av äldres och handikappades bostäder,
  • understöd för installation av hiss i efterhand,
  • hinderlöshetsunderstöd.

ARA beviljar också energiunderstöd

Ändring av uppvärmningsmetod
NTM Centralen beviljar bidrag för ändring av uppvärmningsmetod från oljeeldning till miljövänligare alternativ. Bidraget beviljas dem som bor eller äger ett småhus som används som bostad och beloppet man får i stöd är antingen 2500 euro eller 4000 euro.  Läs mera på NTM-centralens websida.

Senast uppdaterad 01.02.2023 13:30