Jump to content Jump to search
Reparations- och energiunderstöd

Reparations- och energiunderstöd

Reparationsunderstöd

Från början av år 2017 beviljas reparationsunderstöden inte längre av kommunen utan av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA. I praktiken innebär detta att ansökningarna i fortsättningen ska lämnas in till ARA som tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.

Understöd kan beviljas för följande åtgärder:

  • reparationsunderstöd av äldres och handikappades bostäder
  • understöd för installation av hiss i efterhand
  • hinderlöshetsunderstöd

ARA beviljar också energiunderstöd

Ansökningarna om understöd lämnas in till ARA, som ger ytterligare information om understöden. 

www.ara.fi

Ändring av uppvärmningsmetod

NTM Centralen beviljar bidrag för ändring av uppvärmningsmetod från oljeeldning till miljövänligare alternativ. Bidraget beviljas dem som bor eller äger ett småhus som används som bostad och beloppet man får i stöd är antingen 2500 euro eller 4000 euro.  Läs mera på NTM Centralens sida

Senast uppdaterad 13.10.2022 10:07