Byggnadsinspektion

Byggnadsinspektion

 Lupapiste logo rgb xs
Byggnadsinspektionen i Malax har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten lupapiste.fi. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd o.s.v. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen.
Mera information om tjänsten och hur man registrerar sig, hittas via www.lupapiste.fi.

Till byggnadsinspektionens verksamhet hör bl.a.:

• Byggnadsövervakning
• Rådgivning i byggnadsärenden
• Beviljande av bygglov och tillstånd
• Beredning av undantagslov
• Marktäktsövervakning
• Rådgivning i reparationsunderstöd

Byggnadsinspektören fungerar som föredragande i byggnadsnämnden.

KANSLITIDER
Kommungården i Malax 
Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

Kommunbyrån i Bergö 
Besöksadress: Bredhällsvägen 61a 3, 66220 Bergö
Kanslitid: Första måndagen i månaden. OBS! Tid ska beställas senast torsdagen veckan före. Om ingen tid har överenskommits innan nämnda tid, sker ingen mottagning den månaden. För tidsbeställning kontaktas vikarerande byggnadsinspektör Ravald. 

Alex Ravald
Vik. byggnadsinspektör, Tekniska avdelningen

Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 07.01.2019 14:08