Byggnadsinspektion

Byggnadsinspektion

 Lupapiste logo rgb xs
Byggnadsinspektionen i Malax har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten lupapiste.fi. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd o.s.v. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen.
Mera information om tjänsten och hur man registrerar sig, hittas via www.lupapiste.fi.

Till byggnadsinspektionens verksamhet hör bl.a.:

• Byggnadsövervakning
• Rådgivning i byggnadsärenden
• Beviljande av bygglov och tillstånd
• Beredning av undantagslov
• Marktäktsövervakning
• Rådgivning i reparationsunderstöd

Byggnadsinspektören fungerar som föredragande i byggnadsnämnden.

KANSLITIDER
Kommungården i Malax 
Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

Kommunbyrån i Bergö 
Besöksadress: Bredhällsvägen 61a 3, 66220 Bergö
Kanslitid: Första måndagen i månaden. OBS! Tid ska beställas senast torsdagen veckan före.

FÖRFRÅGNINGAR kan göras till byggnadstillsyn@malax.fi

Nicklas Ingves
Byggnadsinspektör, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen


 

Senast uppdaterad 16.10.2019 12:27