Jump to content Jump to search
Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

 


Vinterunderhåll 2021 –2023

Malax kommuns tekniska avdelning ber om anbud på snöröjning och issandning av vägar och gångbanor samt områden i kommunen för vintrarna 2021 -2023.

Anbud med totalpris per område lämnas in senast 27.9. kl.15.00. Frågor angående vägar ställs till Mikael Back, angående fastigheter till Jan Nyvall. Kartor fås också av Back.

 Anbudsförfrågan

Sammanställning av områden

Områden fördelade

Maskiner som kan användas

Tidpunkter för snöröjning vid fastigheter

Anbudsblankett för plogning av vägar

Anbudsblankett för snöröjning och sandning vid fastigheter

Anbudsblankett för sandning av vägar

 


 


Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen
Må–ti, varannan onsdag

Jan Nyvall
Fastighetschef, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 13.09.2021 14:40