Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

 


 
Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.


 

John Södergran
Fastighetschef, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 21.01.2020 08:17