Jump to content Jump to search
Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Staket vid Smultronställets daghem

Avd. teknik, infra och miljö ber om anbud på rivning av befintligt staket samt uppförande av nytt vid Petalax daghem, Smultronstället.  Anbuden ska lämnas senast 14.5.2021 kl. 14.00. Fastighetschef Jan Nyvall svarar på frågor

Anbudsförfrågan
Anbudsblankett
Situationsplan
Skiss
Bilder av nuvarande staket::

Smultronstallet staket 2

Smultronstallet staket 3

Smultronstallet staket 4

Smultronstallet staket 5

 


Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen
Må–ti, varannan onsdag

Jan Nyvall
Fastighetschef, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 23.04.2021 10:11