Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Förbättring av Öjnavägen

Vi ber om anbud för förbättringen av Öjnavägen från Strandvägen till Degervikens båthamn. Anbuden ska lämnas in senast 15.8.2019 kl 14.00.  Förfrågningar anbud-tarjous@malax.fi

Anbudsförfrågan

Anbudsblankett

Bilagor, del A

Bilagor, del B

Bilagor, del C

HILMA-annons


 

Vägbelysningsunderhåll 2019 -2021

Vi ber om anbud på årsunderhållet av vägbelysningen samt belysning längs motionsspår. Anbuden lämnas in senast 5.8.2019 kl 15.00. Förfrågningar Mikael Back tfn 0500 861 190

Anbudsförfrågan

Anbudsblankett

Lamptyper 2019

Vägbelysningskartor 2019


Gymnasiet i Petalax

Anbud begärs för :
- Byggnadstekniska arbeten RU

- VS, arbeten ,PU

- Ventilationsarbeten, IU

- Eltekniska arbeten, SU

- Koordinator för kvalitetskontroll (fukt, damm och täthet)

Handlingar fås genom anmälan till anbud-tarjous@malax.fi

Anbuden lämnas in senast 2.9.2019 kl 14

HILMA-annons


 

 


 


 

Värmeentreprenör till Petalax

Anbuden ska lämnas in senast 5.8.2019 kl. 14.00. Alla handlingar finns här.

Förfågningar: anbud-tarjous@malax.fiAnbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.


 

Nicklas Ingves
Vik. fastighetschef, Tekniska avdelningen

Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

 

 Det nya serviceboendet i Yttermalax

IMG 20181120 134121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 17.07.2019 12:39