Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Kommunalteknik till Söderfjärdsbacken, projektering

Anbuden ska lämnas in senast 22.5.2019 kl 12.00 Alla handlingar finns på HILMA

 Svar på frågor

Tilläggsbrev

Anbudsblankett

Vattenförsörjningspunkter, karta

Dagvattenutredning

Detaljplan


  


 


Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA,

Vägbelysning  (ST Urakka)

Anbud in senast 20.5.2019 kl. 14.00

Anbudsförfrågan

Entreprenadprogram

Karta Junkaisvägen

Karta Petalax Långtået

Karta Petalaxvägen

Karta Töckmovägen

Karta Valltået


 

Nicklas Ingves
Vik. fastighetschef, Tekniska avdelningen

Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

 

 Det nya serviceboendet i Yttermalax

IMG 20181120 134121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 17.05.2019 13:11