Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

 Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA,

 

Bergsvärme till Övermalax skola

Anbudsförfrågan finns här

Anbudsblankett

Arbetsbeskrivning

Apparatförteckning

Situationsplan

Linjeritning

Värmecentral

Anbudet lämnas in senast 21.6.2018 kl. 12.00 Märke:" Bergsvärme ÖM skola"

Malax kommun, teniska avdelningen, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi

Tilläggsuppgifter: fastighetschef Daniel Björndahl, tfn 050 430 4430 daniel.bjorndahl@malax.fi


Avlopp Kråkbacken Sågen - C.Storfors

Malax Vatten ber om anbud senast 7.8.2018 kl. 15.00 Märke: Avlopp Kråkbacken C Storfors

Anbudsförfrågan

Anbudsblankett

Enhetsprislista

Entreprenadprogram

Säkerhetsdokument

Granskningsblankett

Arbetsbeskrivning

Tilläggsuppgifter: Direktör Bo-Ingmar Ahlström, tfn 0500 861 015, bobi.ahlstrom@malax.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Daniel Björndahl
Fastighetschef, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

 

 

IMG 3274

 

  

Senast uppdaterad 18.06.2018 14:37