Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Kommunalteknik vid Korsnäs hälsogård

Vi ber om anbud gällande totalentreprenad för kommunalteknik vid Korsnäs hälsogård. Anbudet lämnas in senast 30.4.2019 kl. 14.00. Förfrågningar: nicklas.ingves@malax.fi

Handlingar till anbudsförfrågan, komprimerad mapp

 Anbudsförfrågan

Anbudsblankett

 


 

 

Asfaltering vid Övermalax skola

Vi ber om anbud gällande omformning och asfaltering av parkeringsområdet vid Övermalax skola. Anbud ska lämnas senast 30.4.2019 kl. 14.00. Förfrågningar: nicklas.ingves@malax.fi

Anbudsförfrågan

Anbudsblankett

Entreprenadprogram

Arbetarskyddsdokument


Slåtter av vägrenar/slänter samt övriga områden 2019-2020

Avdelningen för teknik, infra och miljö ber om anbud senast 9.5.2019 kl. 15.00

Närmare upplysningar ger vägmästare Mikael Back tfn 0500 861190

Anbudsförfrågan

Områden


Bergvärme, Storåkers, Övermalax

Fab Övermalax ber om anbud gällande byggande av bergvärmestystem till Storåkers radhus, Kvarngränd 10 i Övermalax. Anbuden ska lämnas in senast 30.4.2019 kl. 15.00 under adress:
Fab Övermalax/Jonas Nylund, Malmgatan 5, 66100 Malax eller per e-post till malax@malax.fi

Kuvertet eller e-postens ärende märks: Anbud Storåkers

Arbetet ska vara utfört senast 20.9.2019. Tilläggsuppgifter: Jonas Nylund 050 5524301

Anbudsförfrågan

Entreprenadprogram

Plan pannrum

Situationsplan

Bilaga Storåkers

Arbetarskyddsdokument


Målning av fasader vid Kvarnparken 2

Fab Övermalax ber om anbud på målning av fasader vid Kvarnparken 2, husen B, C och D.

Anbuden ska lämnas in senast 30.4.2019 kl. 15.00. Arbetet ska vara utfört senast 20.9.

Tilläggsuppgifter: Jonas Nylund tfn 050 5524301

Anbudsförfrågan

Anbudsblankett

Entreprenadprogram

Arbetsbeskrivning

Situationsplan

Fasad hus B

Fasad hus C

Fasad hus D

Arbetarskyddsdokument            

 Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA,

Vägbelysning  (ST Urakka)

Anbud in senast 20.5.2019 kl 14.00

Anbudsförfrågan

Entreprenadprogram

Karta Junkaisvägen

Karta Petalax Långtået

Karta Petalaxvägen

Karta Töckmovägen

Karta Valltået

Nicklas Ingves
Vik. fastighetschef, Tekniska avdelningen

Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

 

 Det nya serviceboendet i Yttermalax

IMG 20181120 134121

IMG 3741

IMG 3748

 12.2.2019

IMG 20190103 125017

IMG 20190103 125049

 3.1.2019

IMG 3365

IMG 3368

  Grundarbeten vid nya serviceboendet 23.7.2018

 

 

 

Senast uppdaterad 15.04.2019 15:20