Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Intresseanmälan för asfalteringsarbeten

En upphandling av beläggningsarbeten för vägar i Petalax och Malax, samt asfaltering av parkeringar i Petalax och Korsnäs kommer att göras. En nationell förhandsannons har publicerats på HILMA.

Intresserade entreprenörer ska ta kontakt med vägmästare Mikael Back tfn 0500 861 190 för erhållande av anbudsförfrågan, senast 13.7.2020.


Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.

John Södergran
Vik. teknisk direktör/Fastighetschef, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

 

 

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

 

Senast uppdaterad 29.06.2020 12:00