Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Datorer, skärmar, skrivare 2020

Upphandling av produktkatalog för 2020 med option för 2021.  Frågor och anbud benny.revahl@malax.fi
Anbuden lämnas in senast 17.1.2020 kl 14.00.

Anbudsförfrågan


 
Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.


 

John Södergran
Fastighetschef, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 07.01.2020 13:44