Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Gator och kommunalteknik, Söderfjärdsbacken, skede 1

Anbuden ska lämnas in senast 3.3.2020 kl. 12 under adress:
Malax kommun, Malmgatan 5, 66100 Malax. Märke: Urakkatarjous, Söderfjärdsbacken kadut ja kunnallistekniikka, urakkavaihe 1"

Anbudsförfrågan

Anbudshandlingarna kan begäras från anbud-tarjous@malax.fi

Hilma annons

 

Soderfjardsbacken A B C2

Haggnasliden Knolsvansvagen

 

 
Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.


 

John Södergran
Fastighetschef, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

 

Senast uppdaterad 20.02.2020 11:59