Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Förnyande av vattenrör, Storätaren

Fab Yttermalax ber om anbud på förnyande av vattenledningsrör i Storätaren B-huset.

Anbuden ska lämnas in senast 24.10.2018 kl. 15 under adress Fab Yttermalax, disp Jonas Nylund, Malmgatan 5, 66100 Malax. Märke: "Anbud Storätaren".

Offertförfrågan

Entreprenadprogram

Arbetsbeskrivning

Vattenrör

Översiktskarta

Anbudsblankett


Ramavtal för VVS-arbeten och elarbeten

Malax kommun ber om anbud för VVS-arbeten och elarbeten vid kommunens fastigheter, för tiden 1.1.2019-31.12.2020. Anbudet ges som timpris.

Anbudsföfrågan vvs

Anbudsblankett vvs

Anbudsförfrågan el

Anbudsblankett el

Anbuden lämnas in senast 25.10.2018 kl. 14.00 under adress Malax kommun, tekniska, Malmgatan 5, 66100 Malax eller per e-post malax@malax.fi.

Eventuella frågor görs per e-post senast 15.10  till adressen malax@malax.fi. Svaren på frågorna publiceras 18.10 på denna sida.


Gymnasium, huvudplanerare

Anbud in senast 29.10.2018.

Alla handlingar finns på HILMA


Avfallstransporter

Anbud in senast 12.11.2018.

Alla handlingar finns på HILMA


 Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA,

 

Nicklas Ingves
Vik. fastighetschef, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

 

 

IMG 3365

IMG 3368

  Grundarbeten vid nya serviceboendet 23.7.2018

IMG 3441

IMG 3450

 16.8.2018

 

IMG 3456

IMG 3462

14.9.2018

IMG 3537

 

3.10.2018

Senast uppdaterad 17.10.2018 16:10