Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

 Vattenledning till Svartnässkäret

Malax Vatten ber om anbud senast 9.4.2020 kl. 15.00

Anbudsförfrågan

 Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.

 

John Södergran
Fastighetschef, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

 

Senast uppdaterad 03.04.2020 10:16