Jump to content Jump to search
Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

 Vägbelysningsunderhåll 2021 - 2023

Vi ber om anbud senast 10.8.2021 kl. 15.00. Mikael Back svarar på frågor.

Anbudsförfrågan
Lamptyper
Kartor
Karta över Söderfjärdsbacken
Anbudsblankett


 

Vatten och avlopp Paxal III

Malax Vatten ber om anbud på byggande av vatten- och tryckavloppsledningar mellan Paxal i Övermalax och Långåminne vattenverk.

Anbud kan lämnas in tidigast 16.8.2021 och senast 6.9.2021 kl. 15.00

Alla anbudshandlingar finns på HILMA

 


Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen
Må–ti, varannan onsdag

Jan Nyvall
Fastighetschef, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 12.07.2021 15:35