Boende, miljö & trafik

Kontaktuppgifter

Avdelningen Teknik, infrastruktur och miljö
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111, fax 06 347 7100

Lars Lundegård, teknisk direktör
Tfn  040 842 6311
lars.lundegard@malax.fi

Bo-Ingmar Ahlström, direktör Malax vattenaffärsverk
Tfn 0500 861 015
bobi.ahlstrom@malax.fi

Senast uppdaterad 19.09.2019 14:00