Jump to content Jump to search
Vårdavtal och uppsägning av plats inom småbarnspedagogik

Vårdavtal och uppsägning av plats inom småbarnspedagogik

Vårdavtal

Familje- och gruppfamiljedagvård samt daghem
Ifall barnet fortgående deltar i småbarnspedagogisk verksamhet endast en del av månaden ska man på förhand uppgöra ett vårdavtal för valbara 10 eller 16 dagar/månad samt hel- eller halvdagsvård.

I dessa fall utgår avgiften för småbarnspedagogik från vårdavtalet som uppgjorts vid verksamhetsenheterna (daghem, förskola) eller hos familjedagvårdsledaren (gruppfamiljedaghem).

Ett vårdavtal är i kraft minst 3 månader och ändras inte vid tillfälliga förändringar (undantag vid permittering och arbetslöshet).

Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Då barnet börjar i morgon- och eftermiddagsverksamhet uppgörs ett vårdavtal vid eftisenheten/ familjedagvårdsledaren. I vårdavtalet framkommer vårdtiden samt behovet av antalet verksamhetsdagar per månad.

Eventuella ändringar i ett vårdavtal ska lämnas in till familjedagvårdsledaren senast i månaden innan en ny månad inleds.

Uppsägning

Uppsägning av plats görs skriftligt påförhand och lämnas in innan barnet slutar. Önskvärt att uppsägningen av plats görs 30 kalenderdagar före den sista dagen i verksamheten.

Blanketten för uppsägning av dagvårdsplats finns här, vid kansliet för småbarnspedagogiken och vid enheterna.

Om ingen uppsägningsblankett lämnats in före den sista dagen i verksamheten, fortsätter faktureringen till slutet av månaden. Blanketten lämnas in till enheterna eller till kansliet för småbarnspedagogik på kommungården.

Godkända ändringar träder i kraft från början av följande månad.

De barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet efter förskola eller deltar imorgon- och eftermiddagsverksamhet har ett avtal som sträcker sig till det datum som skolan slutar och behöver inte säga upp platsen om de inte avslutar verksamheten tidigare under verksamhetsåret.

De barn som börjar i förskola till hösten ska säga upp sin plats inom småbarnspedagogiken om de inte använder platsen under sommarmånaderna. Om de använder platsen under sommarmånaderna så ändras avtalet automatiskt från förskolestarten till deltidsvård.

Senast uppdaterad 26.11.2019 15:21