Jump to content Jump to search
Varda

Varda

I varda samlas uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik och om deras vårdnadshavare samt om verksamhetsställena och personalen. Uppgifterna kan användas för beslutsfattande och utvecklingsarbete på såväl kommunal som nationell nivå. Införandet av uppgifter i Varda föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik. 

Informationsresursen Varda innehåller uppgifter om småbarnspedagogiken på nationell nivå. Aktörerna inom småbarnspedagogiken, det vill säga kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter, ska spara följande helheter i Varda: 

  • Uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogiken och om verksamhetsställerna
  • Uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare 
  • Uppgifter om personalen inom småbarnspedagogiken

 

Ytterligare information om Varda hittas på utbildningsstyrelsens webbplats

 

 

  

 

 

Senast uppdaterad 21.02.2023 15:11