Specialdagvård

Specialdagvård

Specialbarnträdgårdslärarens uppgift är att i samarbete med föräldrar och
dagvårdspersonal stärka barnets självkänsla och positiva självuppfattning samt
att ge goda förutsättningar till utveckling och inlärning. Specialbarnträdgårdsläraren
arbetar även enskilt eller i mindre grupp med de barn som behöver extra stöd och
stimulans inom något område.

Till arbetsuppgifterna hör även att stöda föräldrar och personal i specialpedagogiska
angelägenheter samt att vid behov samarbeta med rådgivningspersonal, psykolog,
terapeut, socialarbetare, lärare m.m.

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Du är också en viktig
samarbetspartner för specialbarnträdgårdsläraren.

Tag gärna kontakt ifall du har frågor och funderingar kring ditt barns vård, fostran och utveckling.

 

 

Marie Löfholm
Specialbarnträdgårdslärare, Bildningsavdelningen

Maria Korhonen
Specialbarnträdgårdslärare, Bildningsavdelningen

 Senast uppdaterad 06.11.2018 15:48