Projekt TILLSAMMANS - med småbarnspedagogiken i fokus

Projekt TILLSAMMANS - med småbarnspedagogiken i fokus

Malax kommun, Korsnäs kommun och Närpes stad har i höst startat ett gemensamt
projekt med målsättningen att utveckla småbarnspedagogiken.
Projektet TILLSAMMANS - med småbarnspedagogiken i fokus finansieras av
Utbildningsstyrelsen och pågår fram till 31.12.2017. Projektet stöder småbarnspedagogikens
personal i utvecklingen av verksamheten under den period då nya lokala planer för
småbarnspedagogik utarbetas och implementeras. Malax kommuns nya plan för småbarns-
pedagogik tas i bruk 1.8.2017.

Som koordinator fungerar Cilla Nyman.

Projektets blogg hittas här.

 

Cilla Nyman
Administrativ föreståndare/projektkoordinator, Bildningsavdelningen

Senast uppdaterad 06.11.2018 15:46