Projekt TILLSAMMANS - med småbarnspedagogiken i fokus

Projekt TILLSAMMANS - med småbarnspedagogiken i fokus

Malax kommun, Korsnäs kommun och Närpes stad har i höst startat ett gemensamt projekt med målsättningen att utveckla småbarnspedagogiken. Projektet TILLSAMMANS - med småbarnspedagogiken i fokus finansieras av Utbildningsstyrelsen och pågår fram till 31.12.2017. Projektet stöder småbarnspedagogikens personal i utvecklingen av verksamheten under den period då nya lokala planer för småbarnspedagogik utarbetas och implementeras. Malax kommuns nya plan för småbarnspedagogik tas i bruk 1.8.2017.

Som koordinator fungerar Cilla Nyman.

Projektets blogg hittas här.

Cilla Nyman
Administrativ föreståndare/projektkoordinator, Bildningsavdelningen

Senast uppdaterad 25.10.2016 13:31