Avgifter för småbarnspedagogik

Avgifter för småbarnspedagogik

Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) träder i kraft 1.3.2017.
Klientavgifterna är bundna till index och indexjusteringarna görs vartannat år.

Avgiften för småbarnspedagogik grundar sig på familjens storlek, behovet av service samt
familjens bruttoinkomster. I familjens storlek beaktas de personer som lever i gemensamt hushåll
som gifta eller samboende samt bådas minderåriga barn som bor i samma hushåll.

När barnets vårdnadshavare bor på olika adresser och barnet bor turvis hos vårdnadshavarna,
men det ordnas småbarnspedagogik för barnet endast i en kommun, bestäms avgiften enligt den
familjs inkomster hos vilken barnet har sin bostad (där barnet är skrivet enligt befolkningsregistret).
Om det ordnas småbarnspedagogik för barnet i två kommuner, ska avgiften bestämmas separat i de
båda kommunerna

Om familjen inte uppger sina inkomster debiteras den högsta avgiften. För att kunna fastställa er
dagvårdsavgift behöver vi följande intyg:

- Löneintyg
- Beskattningsbeslut (med specifikationsdel)
- Intyg över moderskaps-, föräldra- eller dagpenning
- Intyg över ev. underhållsbidrag/underhållsstöd
- Intyg över arbetslöshetsersättning/studier
- Intyg över övriga inkomster t.ex. flexibel vårdpenning

Nya avgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2018 >>>

Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) 
träder i kraft 1.3.2017, mera info här >>> 

 

Vi svarar gärna på frågor som berör avgiften:

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30


Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30


   

 

 

 

Senast uppdaterad 10.07.2019 12:18