Jump to content Jump to search
Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet (daghem och gruppfamiljedaghem) lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen. Om behov av småbarnspedagogisk verksamhet uppstår så att tidpunkten inte kunnat förutsägas t.ex. på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning ska man anhålla om plats så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver dagvård.

Om du önskar att ditt barn får byta från gruppfamiljedaghem till daghem (eller vice versa) från början av ett nytt verksamhetsår, ska du fylla i en ny ansökan.

Elektronisk ansökningsblankett till småbarnspedagogisk verksamhet.

 

Senast uppdaterad 23.02.2023 08:27