Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet (daghem och gruppfamiljedaghem)
lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen. Om behov av
småbarnspedagogisk verksamhet uppstår så att tidpunkten inte kunnat förutsägas
t.ex. på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning ska man anhålla om plats
så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver dagvård.

Om du önskar att ditt barn får byta från gruppfamiljedaghem till daghem (eller vice versa) från
början av ett nytt verksamhetsår, ska du fylla i en ny ansökan.

Ansökningsblanketten (elektronisk ansökan) till småbarnspedagogisk verksamhet/förskola
hittar du här >>> BLANKETT

 

 

 

Senast uppdaterad 06.11.2018 15:13