Jump to content Jump to search
Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet (daghem och gruppfamiljedaghem) lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen. Om behov av småbarnspedagogisk verksamhet uppstår så att tidpunkten inte kunnat förutsägas t.ex. på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning ska man anhålla om plats så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver dagvård.

Om du önskar att ditt barn får byta från gruppfamiljedaghem till daghem (eller vice versa) från början av ett nytt verksamhetsår, ska du fylla i en ny ansökan.

Ansökningsblanketten (elektronisk ansökan) till småbarnspedagogisk verksamhet/förskola hittar du här >>> BLANKETT

OBS! De barn som är i behov av småbarnspedagogik till hösten 2022 skall skicka in ansökan senast i Mars 2022 för att personalen på Malax Kommun skall kunna placera barn i tidigare skede och få ut beslut i god tid före sommaren.

Senast uppdaterad 21.09.2021 10:14