Jump to content Jump to search
Aktuell information

Aktuell information

Säkerhetsövningar är viktiga på alla arbetsplatser och särskilt för oss som arbetar inom småbarnspedagogiken
Genom att personalen regelbundet får uppdatera sina kunskaper i att träna utrymningssituationer tillsammans med barnen på daghemmen och förskolorna och därtill får träna förstahandssläckning tillsammans med brandväsendet så kan vi tillgodose en trygg miljö för både stora och små, även om olyckan är framme. Ett stort tack till Alf Nyroos som kom ut och uppdaterade personalen vid Knattebo daghem, Yttermalax förskola och ambulerande barnskötares kunskaper i släckning med brandfilt och brandsläckare.

brandovning


Information från småbarnspedagogiken med anledning av coronapandemin
Inom småbarnspedagogiken följer man noggrant anvisningarna i anslutning till corona-situationen för såväl personalen som för barnen. Småbarnspedagogiken fungerar normalt. I dagsläget flyttar vi inte barn mellan våra olika enheter men om det blir nödvändigt kan vi slå ihop barngrupper inom samma daghem. I nuläget har statsrådet inte gett någon rekommendation om hemvård av barn och/eller distansundervisning. Vid minsta lilla symtom på förkylning eller corona ska anställda inom småbarnspedagogiken vara borta från arbetet och barnen ska stanna hemma. Personalen hänvisas även snabbt till coronatest. Vårdnadshavarna får anvisningarna från den behandlande läkaren. Personer som har försatts i karantän av hälsovårdsmyndigheten på grund av corona ska följa karantänsbestämmelserna. Exempelvis får en vårdnadshavare som försatts i karantän inte själv föra barnet till småbarnspedagogiken.

Om användning av munskydd inom småbarnspedagogiken
När man arbetar med barn är det viktigt att barnen känner sig trygga. Användning av munskydd kan skrämma dem. I det pedagogiska arbetet och undervisningsarbetet är det väldigt viktigt att barnen ser känslor och miner som ett ansikte visar. Personalen inom småbarnspedagogiken använder också munskydd enligt rekommendationerna om arbetssituationen tillåter det.

Då en vårdnadshavare lämnar eller hämtar barnet inomhus på småbarnspedagogikplatsen, rekommenderas användning av munskydd. Då barnet hämtas utomhus, är det inte nödvändigt att använda munskydd. Om barnet förs eller hämtas inomhus, önskas dessutom att bara en person åt gången kommer in. Situationen kan förändras väldigt snabbt, och nya direktiv kan även ändra rekommendationerna inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken följer alla anvisningar väldigt noggrant och reagerar på dem så snabbt som möjligt.

Senast uppdaterad 13.10.2021 11:38