Jump to content Jump to search
Aktuell information

Aktuell information

 
Välkommen till småbarnspedagogiken 2022-2023 >>>


 

Anvisningar som anknyter till coronaviruspandemin inom småbarnspedagogiken från 10.5.2022

Enligt THL:s och Österbottens välfärdsområdes (coronasamordningsgruppen) anvisningar:

  • Angående användningen av ansiktsmasker följer man THL:s rekommendation. Man kan dock använda ansiktsmasken enligt eget övervägande t.ex. i sådana situationer då det är svårt att undvika närkontakter.
  • Friska och symptomfria barn kan delta i småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen.
  • Rekommendationen är att om man har symptom ska man stanna hemma.
  • Hygiendirektiven bör fortfarande iakttas noggrant.

 


 

Säkerhetsövningar är viktiga på alla arbetsplatser och särskilt för oss som arbetar inom småbarnspedagogiken

Genom att personalen regelbundet får uppdatera sina kunskaper i att träna utrymningssituationer tillsammans med barnen på daghemmen och förskolorna och därtill får träna förstahandssläckning tillsammans med brandväsendet så kan vi tillgodose en trygg miljö för både stora och små, även om olyckan är framme. Ett stort tack till Alf Nyroos som kom ut och uppdaterade personalen vid Knattebo daghem, Yttermalax förskola och ambulerande barnskötares kunskaper i släckning med brandfilt och brandsläckare.

brandovning

Senast uppdaterad 06.10.2022 08:47