Jump to content Jump to search
Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Kommunal småbarnspedagogisk verksamhet ordnas för barn i åldern 1–6 år vid daghem och gruppfamiljedaghem.

Vården ordnas som heldags- eller halvdagsvård. Dagvårdsenheterna är vanligen öppna kl. 6.30–17.00.

Vård på kvällar, nätter och veckoslut ordnas oftast i barnets eget hem.

Svar på frågor angående lediga platser till småbarnspedagogisk verksamhet, förskoleundervisning, samt morgon- och eftermiddagsverksamhet ger:

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30

Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30

Senast uppdaterad 19.02.2021 14:16