Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Kommunal småbarnspedagogisk verksamhet ordnas för barn i åldern 1-6 år vid daghem och gruppfamiljedaghem.

Vården ordnas som heldags- eller halvdagsvård. Dagvårdsenheterna är vanligen öppna kl. 6.30-17.00.   

Vård på kvällar, nätter och veckoslut ordnas oftast i barnets eget hem.

Svar på frågor angående lediga platser till småbarnspedagogisk verksamhet, förskoleundervisning, samt morgon - och eftermiddagsverksamhet ger:

 

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30

Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30

 

Jennie Ekholm
Kanslist (småbarnspedagogik), Bildningsavdelningen

 

 

Senast uppdaterad 04.09.2018 14:41