Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Kommunal småbarnspedagogisk verksamhet ordnas för barn i åldern 1-6 år vid
daghem och gruppfamiljedaghem.

Vården ordnas som heldags- eller halvdagsvård. Dagvårdsenheterna är vanligen
öppna kl. 6.30-17.00.

Vård på kvällar, nätter och veckoslut ordnas oftast i barnets eget hem.

Svar på frågor angående lediga platser till småbarnspedagogisk verksamhet,
förskoleundervisning, samt morgon- och eftermiddagsverksamhet ger:

 

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30

Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30

 

 

 

Senast uppdaterad 10.07.2019 12:04