Jump to content Jump to search
Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Tillsammans med vårdnadshavarna stöder personalen inom småbarnspedagogiken barnen i deras utveckling samt hjälper dem att bygga upp en god självkänsla i en gemenskap präglad av uppmuntran, empati och respekt. I verksamheten beaktas barnets ålder, barnet som individ och olika utvecklingsbehov. Verksamheten baserar sig på lagen om småbarnspedagogik samt planen för småbarnspedagogik, riksomfattande och lokal.

Malax kommun erbjuder småbarnspedagogisk verksamhet i daghem och gruppfamiljedaghem. Enheterna inom småbarnspedagogiken är i regel öppna kl. 06.00-17.00. Vård på kvällar, nätter och veckoslut ordnas oftast i barnets eget hem.

Sedan verksamhetsåret 2018 läggs stort fokus på språkstimulans och språkutveckling på kommunens alla enheter inom småbarnspedagogiken. Övriga tyngdpunktsområden för verksamhetsåret 2022-2023 är hållbarhet och rörelseglädje.

Svar på frågor angående lediga platser till småbarnspedagogisk verksamhet, förskoleundervisning, samt morgon- och eftermiddagsverksamhet ger:

Catharina Gullfors
Chef för småbarnspedagogiken, Utbildning och fritid


Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Utbildning och fritid
Telefontid kl. 9–11.30

Senast uppdaterad 04.10.2022 14:44