Kursönskemål och kursutvärdering

Kursönskemål och kursutvärdering

Har du förslag på kurser eller nya idéer?

Ta gärna kontakt med oss på mi-kansliet, tfn 040 650 8100, 040 650 8099 eller mi@malax.fi.

Kursutvärdering

För att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet är vi glada om du ger oss feedback på kurser du har deltagit i.

Institutet skickar per automatik ut kursutvärderingsblankett via e-post på vissa utvalda kurser varje termin.

Även om du inte får någon utvärderingsblankett på just den kurs du deltagit i, är du alltid varmt välkommen att höra av dig till kanslilet och ge respons på kursen.

På telefon 040 650 8100, 040 650 8099 eller mail mi@malax.fi

Lasseklockan och andra mobler Malax Korsnas 03

Mala tavlor Malax Korsnas 03

 

Senast uppdaterad 10.08.2017 12:01