Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning

Malax-Korsnäs medborgarinstitut ordnar grundläggande konstundervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och ungdomar i åldern 8-19 år. Undervisningen följer en läroplan som fastställts enligt Utbildningsstyrelsens direktiv och anpassats till lokala förhållanden. Den grundläggande konstundervisningen består av grundstudier (4 år) och fördjupade studier (3 år). Eleverna får ett slutintyg efter att ha fullgjort alla 10 studiehelheter.

 

bildkonst

Syftet med undervisningen i bildkonst är att öppna dörrarna till konstens kreativa värld. Eleverna tecknar, målar, konstruerar, fotograferar och lär sig använda olika tekniker och material. Genom roliga och skapande aktiviteter lär sig eleverna att uttrycka sig själva. Grundstudierna omfattar 240 undervisningstimmar, de fördjupade studierna 261 timmar.

 

Temadag 2011 5

bildkonst temadag 3

Teaterkonst logo mindre

Undervisningen i teaterkonst grundar sig på dramapedagogiska metoder. Eleverna får bekanta sig med teaterkonsten genom lek och spel, utveckla fantasiförmågan, träna kropps- och röstuttryck, gestaltande och berättande. Allt i en lekfull och uppmuntrande miljö! Grundstudierna omfattar 240 undervisningstimmar, de fördjupade studierna 260 timmar.

Teater barn Vasa 4

Teater barn Vasa 3

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 10.08.2017 12:02